Χημική αντιμετώπιση μπιφόρας σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών της Δυτικής Μακεδονίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χημική αντιμετώπιση μπιφόρας σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών της Δυτικής Μακεδονίας.

Παντελίδης, Χαράλαμπος

Στην παρούσα εργασία, σε πειράματα αγρού μελετήθηκε η πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS και η χημική αντιμετώπιση του ζιζανίου Bifora radians Bieb. Τα πειράματα εγκαταστάθηκαν σε δύο αντιπροσωπευτικές τοποθεσίες καλλιέργειας χειμερινών σιτηρών της Δυτικής Μακεδονίας (Ανατολικό Πτολεμαϊδας και Πεντάβρυσο Καστοριάς). Οι δύο βιότυποι του ζιζανίου που μελετήθηκαν στα πειράματα αγρού ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα της χημικής οικογένειας των σουλφονυλουριών iodosulfuron-methyl-sodium και amidosulfuron και μειωμένη ευαισθησία στο tribenuron. Επίσης, ο βιότυπος του ζιζανίου που αναπτύσσονταν στην Πεντάβρυσο εμφάνισε πολύ χαμηλά επίπεδα καταπολέμησης (επιλογή σταυρανθεκτικότητας) και στην τριαζολοπυριμιδίνη florasulam, ενώ αντίθετα ο βιότυπος μπιφόρας από το Ανατολικό καταπολεμήθηκε αποτελεσματικά με την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου florasulam. Ικανοποιητικά επίπεδα αντιμετώπισης εναντίον των δύο βιοτύπων επιτεύχθηκαν με εφαρμογή του ετοιμόχρηστου μίγματος bromoxynil+2,4-D. Η εφαρμογή μιγμάτων ζιζανιοκτόνων-αναστολέων του ενζύμου ALS (florasulam+tritosulfuron) ή ALS-αναστολέων με διάφορα ζιζανιοκτόνα με δράση αυξίνης (clopyralid, dicamba, fluroxypyr) αντιμετώπισε ικανοποιητικά (όχι άριστα) μόνο τον βιότυπο του Ανατολικού Πτολεμαϊδας. Τα υψηλότερα επίπεδα αντιμετώπισης επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή των μιγμάτων florasulam+amidosulfuron, και florasulam+mecoprop-P. Η επιλογή τους κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των βιοτύπων μπιφόρας που ανέπτυξαν ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα της χημικής οικογένειας των σουλφονυλουριών ή άλλων ALS-αναστολέων σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.