Η επίδραση της χορήγησης φασολιών στο δείκτη μετατρεψιμότητας και στη μέση ημερήσια αύξηση παχυνόμενων αρνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση της χορήγησης φασολιών στο δείκτη μετατρεψιμότητας και στη μέση ημερήσια αύξηση παχυνόμενων αρνιών

Σαραφίδου, Πηνελόπη

Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης φασολιών Πρεσπών στο σιτηρέσιο πάχυνσης των αρνιών για την αντικατάσταση μέρους των πλακούντων σπερμάτων σόγιας σε αυτό. Επιμέρους στόχοι ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της προσθήκης φασολιών Πρεσπών στο δείκτη μετατρεψιμότητας (ΔΜ) της τροφής, στο σωματικό βάρος (ΣΒ) και στη μέση ημερήσια αύξηση (ΜΗΑ) των αρνιών. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 30 αρνιά εγχώριων φυλών προβάτων (Καραγκούνικη, Χίου, Φλωρίνης) τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 15 ατόμων αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους. Στην πρώτη ομάδα (Ομάδα Σ) τα αρνιά διατρέφονταν με πλακούντες σπερμάτων σόγιας ως κύρια πηγή πρωτεϊνών ενώ στη δεύτερη ομάδα (Ομάδα Φ) η κύρια πηγή πρωτεϊνών στο ΜΣΖ ήταν τα φασόλια Πρεσπών. Τα αρνιά ζυγίζονταν σε εβδομαδιαία βάση από τον απογαλακτισμό έως τη σφαγή τους που έγινε 13 εβδομάδες αργότερα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής και αναλυτικής στατιστικής. Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του ΣΒ, της ΜΗΑ και του ΔΜ για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης προκειμένου να υπολογιστεί η επίδραση της διατροφής στο ΔΜ της τροφής, στη ΜΗΑ και στο ΣΒ των αρνιών. Το μέσο ΣΒ κατά τη γέννηση, τον απογαλακτισμό και τη σφαγή ήταν περίπου 4,5, 16,8 και 30,6 χλγ., αντίστοιχα. Η διαφορά του ΣΒ ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στατιστικά σημαντική (P<0,05) από την 3η έως την 11η εβδομάδα με εξαίρεση την 5η εβδομάδα, για την οποία, όμως, υπάρχει εμφανής τάση (P=0.077) τα αρνιά στην ομάδα Σ να έχουν αυξημένο ΣΒ σε σύγκριση με τα αρνιά στην ομάδα Φ. Η ΜΗΑ στα αρνιά της έρευνας κυμαινόταν από περίπου 60 έως 240 γραμμ./ημέρα με τις υψηλότερες τιμές να παρατηρούνται την 3η και την 4η εβδομάδα και τις χαμηλότερες κατά την 6η, την 11η και τη 12η εβδομάδα της πάχυνσης, η συνολική διάρκεια της οποίας ήταν κατά μέσο όρο περίπου 155 ημέρες. Η ΜΗΑ των αρνιών στην ομάδα Σ ήταν υψηλότερη ή ίση με τη ΜΗΑ των αρνιών στην ομάδα Φ στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου πάχυνσης με εξαίρεση την 1η, την 7η, τη 12η και τη 13η εβδομάδα της πάχυνσης όπου ήταν μικρότερη. Ο ΔΜ ήταν περίπου 4,5 έως 7 για τις πρώτες έξι εβδομάδες της πάχυνσης, ενώ στη συνέχεια αυξανόταν από περίπου 8 έως 9,5 για τις υπόλοιπες εβδομάδες, με εξαίρεση τη 10η εβδομάδα όπου ο ΔΜ ήταν περίπου 6,5. Η επίδραση της διατροφής στο ΔΜ ήταν στατιστικώς σημαντική κατά τη 2η και 5η εβδομάδα της πάχυνσης. Συγκεκριμένα, αυτές τις εβδομάδες, στα αρνιά της ομάδας Σ ο ΔΜ ήταν μειωμένος κατά 1,52 και 2,11 μονάδες, αντίστοιχα. Η αντικατάσταση μέρους των πλακούντων σπερμάτων σόγιας με φασόλια Πρεσπών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πάχυνση των αρνιών, όμως, η μείωση του κόστους διατροφής αντισταθμίζει τις τυχόν οικονομικές απώλειες. Περαιτέρω έρευνα σχετικά με την χρησιμοποίηση των φασολιών Πρεσπών στα σιτηρέσια των γαλακτοπαραγωγών προβάτων είναι απαραίτητη.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρόβατα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.