Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων σε επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων σε επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής

Ρουσιάδου, Χαρούλα

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις και οι τρόποι υγιεινής παραγωγής, καθώς και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων των επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής. Οι ορθές πρακτικές, όπως η Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP) και η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της όλης προσπάθειας. Αναλύεται αρχικά ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος έχει την ισχυρότερη επιρροή στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, λόγω των πολλαπλών ευκαιριών για επαφή με τα τρόφιμα ή τις επιφάνειες επεξεργασίας τους. Ακολουθεί το περιβάλλον εργασίας, με τις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, καθώς και για την παροχή πόσιμου νερού στις επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής. Οι απαιτήσεις συμπληρώνονται με τα προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης, όπως και με τα προγράμματα μυοκτονίας και απεντόμωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για τον ορθό χειρισμό των τροφίμων, από την παραλαβή και αποθήκευση των υλικών, την επεξεργασία και τη διατήρηση, μέχρι και τη συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Τέλος, παρουσιάζονται τα σημεία ελέγχου στις επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής καθώς και η απαιτούμενη τήρηση των αρχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγιεινή και ασφάλεια
Ζαχαροπλαστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.