Ποιοτικά χαρακτηριστικά μελιού από μελισσοπαραγωγούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά μελιού από μελισσοπαραγωγούς

Νικολαϊδου, Άννα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δειγμάτων από παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μελιών που παράγονται στην Ελλάδα αλλά και η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την παραγωγή και την εμπορία μελιού. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το εργαστηριακό κομμάτι της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας (κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων). Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια εκ των οποίον το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και στο δεύτερο στα αποτελέσματα αυτών. Εξετάστηκαν έξι δείγματα μελιού που προήλθαν από μελισσοπαραγωγούς που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Κοζάνης. Τα δείγματα ήταν μονοποικιλιακά ανθικής προέλευσης ή μείγματα μελιών διαφορετικής ανθικής προέλευσης ή μείγματα μελιού ανθέων και μελιτωμάτων. Τα δείγματα εξετάστηκαν ως την περιεκτικότητα τους σε υγρασία, την οξύτητα και το χρώμα τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελισσοκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.