Η ρύπανση των υδάτων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ρύπανση των υδάτων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες

Άιτα, Μαρία

Στα πλαίσια της εργασίας μελετήθηκε η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, τα αίτια που την προκαλούν και οι νομοθεσίες που ισχύουν. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ρύπανσης, οι πηγές της και οι επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων στην υγεία και το περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ρύπανση των υδάτων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα από τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων καθώς και από τις αζωτούχες ενώσεις. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων, οι τρόποι διαχείρισης των υδατικών πόρων καθώς και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Νιτρορύπανση.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.