Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης και της διατροφικής αξίας παραδοσιακών (χωριάτικων) λουκάνικων που παρασκευάζονται σε κρεοπωλεία της πόλης της Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης και της διατροφικής αξίας παραδοσιακών (χωριάτικων) λουκάνικων που παρασκευάζονται σε κρεοπωλεία της πόλης της Φλώρινας

Ιωαννίδου, Θεοδώρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών (χωριάτικων) λουκάνικων που πωλούνται στην πόλη της Φλώρινας, τόσο σχετικά με τη χημική τους σύνθεση όσο και με τη διατροφική τους αξία. Χρησιμοποιήθηκαν 6 δείγματα παραδοσιακών λουκάνικων τα οποία αγοράσθηκαν από τυχαία κρεοπωλεία της Φλώρινας. Στα δείγματα έγινε προσδιορισμός της χημικής τους σύνθεσης και ειδικότερα της περιεκτικότητας τους σε υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνες, λίπος, χλωριούχο νάτριο, και νιτρώδες νάτριο με σκοπό να εκτιμηθεί η διατροφική τους αξία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατροφικές οδηγίες αλλά και η συμμόρφωση των παρασκευαστών (κρεοπωλών) με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, μετρήθηκε η ενεργός οξύτητα (pH) ως κριτήριο φρεσκότητας. Τέλος, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τρεις παλαιότερες έρευνες. Η μελέτη έδειξε ότι η χημική σύνθεση των παραδοσιακών λουκάνικων παρέμεινε σταθερή σε σχέση με προηγούμενες μελέτες και ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος η διατροφική αξία των λουκάνικων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο έχει βελτιωθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Διατροφή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.