Κοινωνικές επιχειρήσεις: αναγκαιότητα και ρόλος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κοινωνικές επιχειρήσεις: αναγκαιότητα και ρόλος

Μοριχοβίτου, Ελένη Δ.
Χονδρού, Άννα-Ξανθίππη Γ.

Οι έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά την δεκαετία του 1980 και πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης οικονομίας, καθώς η οικονομική κρίση, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση του βιοτικού επιπέδου ζωής, έχουν καταστήσει αναγκαία την δημιουργία τους. Μάλιστα, ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων έχει αρχίσει να αυξάνεται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, ενώ και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Λατινική Αμερική επιθυμούν να αναπτύξουν αυτής της μορφής την επιχειρηματικότητα. Ουσιαστικά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν επιχειρήσεις ωστόσο διαφέρουν από αυτές λόγω του κοινωνικού σκοπού που έχουν, ενώ δεν οδηγούνται από την ανάγκη για την μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων και των ιδιοκτητών τους. Αναφορικά με την μελέτη των Κοιν.Σ.Επ., έχει αποδειχθεί πως καθώς οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν και δεν επικρατεί κοινωνική σταθερότητα, απαιτείται και οι κοινωνικές επιχειρήσεις να προσαρμόζονται και να συμβαδίζουν με τις αλλαγές αυτές. Τέλος, η όλο και αυξανόμενη ζήτηση από τους πολίτες για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, καθιστά εμφανές πως είναι σημαντική η συμβολή τους στην σύγχρονη Ελλάδα και την κοινωνική ευημερία.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Επιχειρήσεις - Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.