Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα (leasing – factoring – venture capital)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα (leasing – factoring – venture capital)

Παντελή, Χριστίνα

Την τελευταία εικοσαετία ο τραπεζικός τομέας έχει διέλθει σε νέα πεδία εργασιών. Νέες μορφές τραπεζικών συμβάσεων και διαμεσολαβήσεων έκαναν την εμφάνιση τους, ενώ η χρήση της τεχνολογίας έχει δεσπόζουσα σημασία στην ανάπτυξη όλων αυτών των εργασιών, που έχουν εισχωρήσει σε πολλές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Σ’ αυτή την εργασία θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της πορείας του και του ρόλου του στην ελληνική οικονομία (κυρίως στη λιανική τραπεζική και την ανάπτυξη των επενδύσεων).

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ανταγωνισμός
Τραπεζικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.