Κρόκος (Crocus sativus): καλλιέργεια και ποιοτικά χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κρόκος (Crocus sativus): καλλιέργεια και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Κεσίδου, Κλεονίκη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στον κρόκο και συγκεκριμένα στο καλλιεργούμενο είδος Crocus sativus, γνωστό στην Ελλάδα ως κρόκος Κοζάνης. Διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν αναδείξει τα οφέλη του κρόκου ως φαρμακευτικό συστατικό, καθώς και την θρεπτική του αξία. Ο σκοπός αυτής την εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδρομής του κρόκου από το στάδιο της παραγωγής του μέχρι και την χρήση του ως πιθανό φαρμακευτικό συστατικό. Η δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναφέρονται όλα τα στάδια της παραγωγής του κρόκου. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την βοτανική του και τα στοιχεία καλλιέργειας του φυτού ανά τον κόσμο, τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια του και τέλος την διαδικασία επεξεργασίας του μέχρι και το στάδιο της τυποποίησης και συσκευασίας. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται ο κρόκος από την πλευρά του ως πρόσθετο τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι ποιοτικές του προδιαγραφές σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και κατά το πρότυπο ISO 3632 (2011). Στο τέλος αυτού του μέρους, αναφέρεται η διαδικασία της εξέτασης της νοθείας και της ποιότητας του κρόκου μέσω αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού με βάση το πρότυπο ISO 3632 (2011). Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εργασίας γίνεται αναφορά στα οφέλη του κρόκου στην ιστορία της ιατρικής και στην εφαρμογή του ως φαρμακευτικό συστατικό στην σύγχρονη ιατρική.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτικά φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.