Οι εφαρμογές του μάρκετινγκ στον οικοτουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι εφαρμογές του μάρκετινγκ στον οικοτουρισμό

Λιορεϊσης, Ηλίας
Κόρρος, Ηλίας

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρά την μικρή της έκταση παρουσιάζει σπάνια γεωμορφία με έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Η πτυχιακή μας πραγματεύεται μια μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με ορισμένα προβλήματα που δημιούργησε η αύξηση και κυρίως ο τρόπος ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού και το πως συμβάλει το Μάρκετινγκ στον οικοτουρισμό. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στον όρο Μάρκετινγκ και το πως λειτουργεί γενικά το Μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα αναλύσουμε την εναλλακτική μορφή τουρισμού τον οικοτουρισμό και τις διαφορές του με τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον ελληνικό τουρισμό όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξής του και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τις εφαρμογές του Μάρκετινγκ και πως αυτές συμβάλλουν στον οικοτουρισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον διεθνή αλλά και τον ελληνικό οικοτουριστικό σχεδιασμό αναλύοντας τις δυνατότητες και τα προγράμματα για οικοτουριστική ανάπτυξη επισημαίνοντας τα προβλήματα και τις επιπτώσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τον αειφορικό τουρισμό και θα δούμε τον τρόπο σύνδεσης με το Μάρκετινγκ για σωστή αειφόρο ανάπτυξη. Στο έκτο κεφάλαιο θα δούμε πως λειτουργεί ο οικοτουρισμός μέσα από δύο παραδείγματα στον Νέστο και στην Αχαΐα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα και τους νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον. Τέλος αναφέρουμε τα συμπεράσματά μας για τις εφαρμογές του Μάρκετινγκ και του του οικοτουρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοτουρισμός
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.