Θεωρία παιγνίων και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θεωρία παιγνίων και εφαρμογές

Ταραρά, Θεοχαρούλα
Βλαχοδήμου, Ειρήνη

Η εργασία αποτελείται κυρίως από θεωρία και κάποια παραδείγματα και εξηγήσεις πάνω σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1 αποτελείται από την Εισαγωγή, όπου βρίσκονται βασικές έννοιες για να μας βοηθήσουν στην κατανόηση του θέματος, η ιστορική αναδρομή με τους πιο σημαντικούς παιγνιοθεωρητικούς επιστήμονες, και μία πρώτη αναφορά στην εφαρμογή στην καθημερινότητα. Στο Κεφάλαιο 2 υπάρχει η σχετική ανάλυση για το παίγνιο σε όλες τις μορφές του, σε όλους τους χαρακτηρισμούς του, πεπερασμένο και μη, στρατηγικό και μη ατομικό. Στο κεφάλαιο 3 δίνεται ο ορισμός της ισορροπίας Nash, η εφαρμογή του, το μεικτό σημείο, η τέλεια ισορροπία και τα παραδείγματα αυτής. Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 4 γίνεται σχετική ανάλυση του παίγνιου δύο παικτών μηδενικού αθροίσματος και σχετικές εφαρμογές, η μικτή στρατηγική τους και η κυριαρχία στρατηγικών. Στο Κεφάλαιο 5 έχουμε τα παίγνια δύο παικτών μη μηδενικού αθροίσματος, τον ορισμό τους, τις στρατηγικές τους, τους πίνακες κερδών και τα πιο γνωστά παραδείγματα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 έχουμε δημιουργήσει και επιλύσει ένα δικό μας παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεωρία παιγνίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.