Παραγωγή – ποιότητα προϊόντων έτοιμου φαγητού και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραγωγή – ποιότητα προϊόντων έτοιμου φαγητού και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

Παπαϊωάννου, Νικόλαος

Η εταιρεία ΧΟΥΤΟΣ CATERING A.E. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983 και έχει ως κύριες δραστηριότητές της τη μελέτη και προβολή της ελληνικής κουζίνας. Δραστηριοποιείται στην επιμέλεια, διανομή, παρασκευή και διάθεση γευμάτων για συνεστιάσεις (catering).Διαθέτει πέντε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων, δύο στη Θεσσαλονίκη, ένα στο Βόλο, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Κομοτηνή. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αρχικά, περιγράφονται οι εγκαταστάσεις προετοιμασίας του φαγητού, στη συνέχεια αναφέρεται η προέλευση των πρώτων υλών, η διαδικασία της δειγματοληψία και πώς γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος. Παρακάτω αναλύεται βήμα προς βήμα η διαδικασία της ετοιμασίας του φαγητού. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του φαγητού. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (HACCP) και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία
Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.