Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων με κίνδυνο και χωρίς κίνδυνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων με κίνδυνο και χωρίς κίνδυνο

Καβουρίδης, Νικόλαος

Οι επενδύσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα συστατικά της οικονομίας και της εξέλιξης μιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν την κάθε επένδυση ξεχωριστά για να πάρουν την απόφαση υλοποίησης της ή όχι. Πολλές φορές ωστόσο η έννοια των επενδύσεων είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις καλούνται να βρίσκουν μεθόδους πρόβλεψης των κινδύνων αυτών, έτσι ώστε να τους αποφεύγουν ή να τους αντιμετωπίζουν. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι παρουσιάσει τις μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων είτε αυτές εφαρμόζονται σε περιβάλλον βεβαιότητας, είτε αβεβαιότητας και να παρουσιάσει την πρακτική εφαρμογή τους. Μέθοδος: Το πρώτο κομμάτι της εργασίας αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος, ενώ στο δεύτερο κομμάτι παρουσιάζεται η εφαρμογή των μεθόδων αυτών, στις άμεσες ξένες επενδύσεις του ομίλου Vivartia. Συμπεράσματα: Βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν είναι εμφανής η παρουσία των μεθόδων αυτών στις άμεσες ξένες επενδύσεις με συμβουλευτικό χαρακτήρα όμως, καθώς υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.