Στρατηγική διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών: το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Στρατηγική διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών: το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Τσουκανέλη, Μαρία

Η ανάγκη διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου μιας χώρας οδηγεί κάθε φορά στη διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών και επίκαιρων πολιτισμικών πολιτικών. Οι πολιτικές αυτές αφορούν και στους πολιτιστικούς οργανισμούς που θεωρούνται φορείς πολιτισμού, παράγοντες διατήρησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και ενίσχυσης της σύγχρονης τέχνης. Η διοίκηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου) Κοζάνης, η πολιτική που ακολουθείται στην χάραξη των πολιτιστικών δράσεων και η ερμηνεία που δίνουν στην πολιτιστική ανάπτυξη οι υπεύθυνοι χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας απεικόνισης των πραγμάτων. Τέλος, αξιολογήθηκε η προσφορά πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών του καθώς και η αναπτυξιακή του αποτελεσματικότητα. Στην πορεία της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μεθόδων: βιβλιογραφική μελέτη, επίσκεψη με επιτόπια παρατήρηση, αποδελτίωση των αρχείων του οργανισμού, συνεντεύξεις. Παράλληλα έγινε έρευνα για τον εντοπισμό δημοσιευμάτων τοπικών εφημερίδων ή διαδικτυακού υλικού από τις εκάστοτε δραστηριότητες. Ο σκοπός της Δ.Ε. ήταν να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτιστικοί οργανισμοί εκπληρώνουν τους σκοπούς τους με τη διαχείριση των υπηρεσιών τους και την πολιτιστική πολιτική τους. Η εργασία στόχευε δηλαδή στην παρουσίαση μιας ευκρινούς εικόνας των πολιτιστικών και στρατηγικών επιλογών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., όπως και στη διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση των πολιτισμικών του δράσεων. Τα κύρια συμπεράσματα είναι ότι η έννοια της στρατηγικής διοίκησης έχει διαστάσεις πολιτιστικές και οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, πρέπει δηλαδή να αξιολογείται η συνολική ανάπτυξη της κοινότητας και η κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα ο στόχος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ως φορέως πολιτισμού είναι η κάλυψη ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών, ενώ και τα στρατηγικά του μέσα πρέπει να είναι ανάλογα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013-01


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.