Δημόσια διοίκηση και γραφειοκρατία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δημόσια διοίκηση και γραφειοκρατία

Ματιάκη, Φανή

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο θα αναφέρουμε συνοπτικά τι εννοούμε με τον όρο διοίκηση και κατ΄επέκταση δημόσια διοίκηση, ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές της από την ιδιωτική καθώς επίσης και το τι είναι η γραφειοκρατία και ποια η σημασία του όρου σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετήσουμε την ιστορική εξέλιξη της σπουδής της δημόσιας διοίκησης ,θα ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ πολιτικής και διοίκησης και αν οι κοινωνικές αξίες αποκρυσταλλώνονται στη δημόσια διοίκηση. Επιπροσθέτως, θα επισημάνουμε τις θεμελιώδεις αρχές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε από τις καταβολές της γραφειοκρατίας και συγκεκριμένα από τον ‘πατέρα’ της, τον Max Weber και την κριτική των απόψεων του. Κατόπιν θα εξετάσουμε τους λόγους επικράτησης της, τα βασικά χαρακτηριστικά της, το πώς πρέπει να ενεργεί ένα διοικητικό όργανο και γιατί η γραφειοκρατική οργάνωση είναι η πιο κατάλληλη για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, θα δούμε τα αίτια και τα συμπτώματα της κρίσης της δημόσιας γραφειοκρατίας στην ελληνική περίπτωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, από την αλληλεπίδραση της δημόσιας διοίκησης με την γραφειοκρατία, θα επισημάνουμε μεθοδολογικά πρότυπα διοικητικής μεταρρύθμισης καθώς και τις προϋποθέσεις και τους στόχους του εκσυγχρονισμού και τα μέσα προστασίας των πολιτών από τις δυσλειτουργίες της γραφειοκρατίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα συνοψίσουμε τα κυριότερα σημεία της μελέτης μας και έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και τη γραφειοκρατία, δυο συμπληγάδες πέτρες από τις οποίες περνούν σχεδόν καθημερινά οι πολίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.