Η λογιστική των Επιχειρήσεων Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η λογιστική των Επιχειρήσεων Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Μπατσίλας, Θωμάς

Αρχικά, αναλύεται το πλαίσιο της Ε.Π.Ε., οι διαδικασίες σύστασης και η λύση και εκκαθάρισή της. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, αναφέρονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όσον αφορά διαφορές και ομοιότητες. Τέλος, στα συμπεράσματα αναλύεται ποιο πρότυπο είναι πιο λειτουργικό για εφαρμογή του στις Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την άποψη του φοιτητή που εκπόνησε την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.