Φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών στην Ελλάδα

Ζάκαπας, Νικόλαος

Αρχικά, γίνεται αναφορά στη δομή και το περιβάλλον της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η ατομική επιχείρηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της, η ίδρυσής της, η λύση και η εκκαθάρισή της και η φορολόγησή της. Επίσης, εξετάζονται οι εταιρικές εταιρείες, οι οποίες χωρίζονται στις προσωπικές (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, αφανής, κοινοπραξία) και στις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.). Τέλος, γίνεται σύγκριση φορολόγησης των εταιριών που αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Εταιρείες - Φορολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.