Φορολογικές υποχρεώσεις ατομικών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων και ετερορρύθμων εταιριών με βάση το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο, Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φορολογικές υποχρεώσεις ατομικών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων και ετερορρύθμων εταιριών με βάση το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο, Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.

Καρτσάνα, Αγλαΐα

Στην εργασία, αναλύονται Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και γίνεται αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Στη συνέχεια, αναλύονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, των Ο.Ε. και των Ε.Ε. και γίνεται σύγκριση μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π..

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Λογιστική επιχειρήσεων
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.