Η λογιστική των μεταφορικών εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η λογιστική των μεταφορικών εταιρειών

Μιχάκος, Νικόλαος

Αρχικά, γίνεται αναφορά στα είδη των μεταφορικών εταιρειών (Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) και στο λογιστικό διαχωρισμό τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μεταφορικές εταιρείες με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). Επίσης, γίνεται αναφορά στα βιβλία που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πως αυτά ενημερώνονται στην διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Εταιρείες - Λογιστική
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.