Εκπαίδευση και εξέλιξη των διδασκόντων στη δια βίου μάθηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκπαίδευση και εξέλιξη των διδασκόντων στη δια βίου μάθηση

Χασιώτη, Μαρίνα

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας θεσμός που προσφέρει μακροπρόθεσμα και σταθερά οφέλη στην κατεύθυνση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, συμβάλλει στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και ενισχύει σημαντικά την επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης των διδασκόντων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Κοζάνης και στοχεύει : •να καταγράψει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, •να παρουσιάσει τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ποιοτική αναβάθμιση της επιμόρφωσης και η διεξαγωγή αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία κατά την εφαρμογή τους θα παρουσιάζουν ευελιξία, θα λαμβάνουν υπόψη τις επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.