Προγραμματισμός και μέθοδοι λήψεις επιχειρηματικών αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προγραμματισμός και μέθοδοι λήψεις επιχειρηματικών αποφάσεων

Σολωμονίδης, Θεόδωρος Ν.
Χαϊτίδου, Ευδοξία

Επιχειρείται, καταρχήν, να διαπιστωθεί ο ρόλος του προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων στην σύγχρονη επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μία ανάλυση των ορισμών της στρατηγικής, του προγραμματισμού, των λήψεων αποφάσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται αναφορά στα σύγχρονα μέσα και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για τον σκοπό αυτό. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την έρευνα αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Λήψη αποφάσεων
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.