Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Marketing προϊόντος AMSTEL PULSE

Παραστατίδου, Άννα

Στην παρακάτω εργασία θα μελετηθεί η επανατοποθέτηση του προϊόντος Amstel Pulse της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική αγορά. Στην αρχή, θα αναλυθεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο επηρεάζεται η εταιρία και θα αναλυθεί η περίπτωση της Amstel Pulse μελετώντας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τις απειλές που εγκυμονούν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια έρευνα αγοράς για να μελετηθούν οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Χρησιμοποιήθηκε τόσο πρωτογενής, όσο και δευτερογενής και τριτογενής έρευνα έτσι ώστε τα αποτελέσματά της να είναι εμπεριστατωμένα, πλήρη και ακριβή. Ειδικότερα, οι μέθοδοι ήταν: Ερωτηματολόγιο, Συνεντεύξεις με ανώτατα διοικητικά στελέχη, Μελέτη κλαδικών μελετών, στατιστικών στοιχείων και προηγουμένων ερευνών, και μελέτη διαδυκτιακών πηγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποτά
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.