Διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου. Υφιστάμενη κατάσταση στο Νομό Θεσπρωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου. Υφιστάμενη κατάσταση στο Νομό Θεσπρωτίας

Παρούση, Eυαγγελία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελαιουργία και να παραθέσει τις διάφορες προτάσεις που γίνονται για την διάθεση/επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων βάση των διεργασιών επεξεργασίας που υπάρχουν. Το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων και τον ελαιοπαραγωγικό κλάδο στην Ευρώπη. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο ‘Επεξεργασία ελαιόλαδου –τύποι ελαιουργείων’ ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τα στάδια επεξεργασίας της ελιάς, από την παραλαβή μέχρι τον τεχνικό διαχωρισμό. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων και συγκεκριμένα στις εφαρμογές διαχείρισης αυτών. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει την ισχύουσα νομοθεσία για τα ελαιοτριβεία. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με την παραγωγή ελαιόλαδου στο νομό Θεσπρωτίας, αναφέρει τα προβλήματα που προκύπτουν από τον διαχωρισμό των αποβλήτων, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα προβλήματα που προκύπτουν, το κόστος εφαρμογής και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των παραπάνω. Το έβδομο κεφάλαιο κάνει λόγο για την χρήση των προϊόντων του ελαιόλαδου αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου χρήσης. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των ελαιοτριβείων στο Ν. Θεσπρωτίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Ελαιουργία και ελαιουργεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.