Το λογιστήριο ναυτιλιακής επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το λογιστήριο ναυτιλιακής επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης

Μουρνιανάκης, Γεώργιος

Το κυριότερο αν όχι το πρωταρχικό αντικείμενο της λογιστικής είναι η προσφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αφορούν οικονομικές ή μη μετρήσεις για τους πόρους και τις υποχρεώσεις μιας οικονομικής μονάδος με σκοπό τη χρησιμότητά τους για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς τους τρίτους μέσω των λογιστικών καταστάσεων. Η λογιστική όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε οργανική σύνδεση και αλληλεξάρτηση με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η ορθή και ακριβής απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων προϋποθέτει βαθιά γνώση των λειτουργιών της επιχείρησης και των ιδιαιτεροτήτων της. Πολύ περισσότερο είναι αναγκαία η γνώση αυτή για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γιατί αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο με τη δική του οργάνωση και ξεχωριστές οικονομικές πράξεις. Η ναυτιλιακή λογιστική είναι ειδικός κλάδος της λογιστικής και βρίσκει εφαρμογή στις κάθε μορφής ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το αντικείμενο δηλαδή του κλάδου αυτού της λογιστικής είναι η εκμετάλλευση του πλοίου. Η ναυτιλιακή λογιστική έχει σαν σκοπό τον προσδιορισμό της προέλευσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της περιουσίας της ναυτιλιακής επιχείρησης, καθώς και τον προσδιορισμό του ναυτιλιακού κόστους μετά του μερικού και γενικού οικονομικού αποτελέσματος. Η οργάνωση, διεξαγωγή και ορθολογική παρακολούθηση της λογιστικής εργασίας που διενεργείται μέσα σε μια επιχείρηση επιτελείται ως γνωστό με το λογιστικό σχέδιο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση των λειτουργιών ενός τυπικού ναυτιλιακού εργαστηρίου. Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της ναυτιλιακής επιχείρησης. Μέσα στα πλαίσια της ναυτιλιακής επιχείρησης συναντούμε και τις έννοιες τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες της σύγχρονης ναυσιπλοΐας. Το δεύτερο κεφάλαιο περνάει στο σκέλος της ναυτιλιακής λογιστικής η οποία ως επιστήμη παίζει σημαντικότατο ρόλο στη βιωσιμότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται θέματα όπως τα προβλήματα που συναντούμε στην οργάνωση της ναυτιλιακής λογιστικής, τους λογαριασμούς και το λογιστικό σχέδιο μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την οργάνωση τον εξοπλισμό και το περιβάλλον εργασίας ενός ναυτιλιακού λογιστηρίου. Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει μικρά ξεχωριστά παραδείγματα, λογιστικών εγγραφών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.