Ανάλυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Αναγωνστόπουλος, Ιωάννης Β.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναλύσει μια νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας , την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.). Πρόκειται για μια εταιρία με εμπορική ιδιότητα που την χαρακτηρίζει η ευελιξία και η απλότητα τόσο στην ίδρυση όσο και στην λειτουργία της. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μια γενική εικόνα περί εταιριών, παρουσιάζονται οι διάκριση σε κατηγορίες και τα γενικά χαρακτηριστικά των εταιριών σύμφωνα με τον νόμο. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζουμε αναλυτικά την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε παραδείγματα λογιστικών εγγραφών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρουμε την φορολογική αντιμετώπιση και τέλος παραθέτουμε τα προσωπικά μας συμπεράσματα έπειτα από τη παραπάνω ανάλυση

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.