Ανάλυση Ανωνύμων Εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Ανωνύμων Εταιριών

Ρεντζή, Μαρία Κ.
Πετρίδου, Δημητρία Θ.

Με τη συγκεκριμένη, πτυχιακή επιχειρείται να παρουσιαστεί συνοπτικά το ισχύον καθεστώς για τις Ανώνυμες Εταιρίες. Η διάρθρωση της εργασίας αποτελείται από τέσσερις άξονες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής: Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με το εισαγωγικό σκέλος των εταιριών. Αναλύονται θέματα όπως η έννοια της εταιρίας γενικότερα, ο εταιρικός τύπος και η επιλογή του, οι διακρίσεις των εμπορικών εταιριών και άλλα. Η εισαγωγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το θεωρητικό σκέλος των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών έτσι ώστε ο εν δυνάμει αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τα επί μέρους στοιχεία μιας εταιρίας. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται στην μορφή της κεφαλαιουχικής εταιρίας που μας ενδιαφέρει, δηλαδή την Ανώνυμη Εταιρία. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της Ανώνυμης Εταιρίας, τα χαρακτηριστικά της, η ίδρυση της, η λειτουργία/διοίκηση της, τα φορολογικά θέματά της καθώς και η λύση και η εκκαθάρισή της. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά εξ ολοκλήρου την πρακτική εφαρμογή σύστασης αλλά και λειτουργίας μιας Ανώνυμης Εταιρίας. Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και στα συμπεράσματα αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.