Διαχείριση αποβλήτων οινοποιείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων οινοποιείων

Ρουμελιώτης, Παναγιώτης

Σήμερα, η παραγωγή κρασιού σε παγκόσμιο επίπεδο κάνει επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης διαφόρων σχεδίων δράσης από τα οινοποιεία, με απώτερο σκοπό την ποιοτικότερη παραγωγή του κρασιού και την, όσο το δυνατόν, καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που απορρέουν από αυτή την παραγωγή. Ανά έτος στην Ελλάδα οινοποιούνται 520.000 τόνοι σταφυλιών (από 400, περίπου, οινοποιεία), παράγοντας περίπου 90.000 τόνους στερεών αποβλήτων. Τα περισσότερα οινοποιεία είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα στερεά τους απόβλητα με περιβαλλοντικά αποδεκτές διαδικασίες . 5 Τότε έγινε αντιληπτό ότι προκειμένου να αποφευχθεί, ή να ελαχιστοποιηθεί, η δυνατότητα πρόκλησης δυσμενών επιδράσεων στο περιβάλλον θα έπρεπε να υπάρξει έλεγχος των παραγόντων που δημιουργούν τέτοια αρνητικά αποτελέσματα και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην αποφυγή δημιουργίας ρυπαντών δια μέσου της χρησιμοποίησης περισσότερο αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων βελτιστοποίησης και διαχείρισης των πηγών (ακατέργαστα υλικά, νερό, ενέργεια κ.λπ.). Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα απόβλητα των οινοποιείων έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή τους στις γεωργικές καλλιέργειες. Έτσι, είναι συνήθης πρακτική για τα οινοποιεία να εναποθέτουν τα στερεά τους απόβλητα σε αγρούς για να μετατραπούν σε λίπασμα με αερόβια διάσπαση. Κατά την διαδικασία αυτή (βιοαπεικοδόμηση) τα στερεά απόβλητα παραμένουν εκτεθειμένα και αποτελούν εστία μόλυνσης, κυρίως λόγω του όγκου τους και της μεγάλης φυτοτοξικής δραστικότητας των πολλών φυσικών προϊόντων που εμπεριέχουν. Στη συγκεκριμένη εργασία θα εξεταστούν οι στρατηγικές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ένα οινοποιείο για την αποτελεσματική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και με τις απαιτήσεις για τη μαζική παραγωγή κρασιού.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.