Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε ναυτιλιακή εταιρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε ναυτιλιακή εταιρία

Σούμα, Παρασκευή

Η εταιρεία σεβόμενη τους πελάτες της και στενά προσανατολισμένη προς τις αρχές της Διαχείρισης Ποιότητας, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και αφορά τη δραστηριοποίηση της στην υλοποίηση των ρυμουλκήσεων . Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Ε.Δ.Π.) του εν λόγω συστήματος. Το Πρότυπο ISO 9001:2000 είναι χρήσιμο να εφαρμόζεται στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, της οποίας το προϊόν που είναι το πλοίο ή οι παρεχόμενες ναυτιλιακές υπηρεσίες όπως η μεταφορά φορτίων ή επιβατών, η πρακτόρευση πλοίων κλπ, απαιτούν υψηλού επιπέδου ασφάλεια, ποιότητα, ακρίβεια και συνέπεια. Η πιστοποίηση των ναυπηγικών μονάδων και τεχνικών γραφείων από προαιρετική γίνεται υποχρεωτική, όταν πρόκειται να αναλάβουν δημόσια έργα ή έργα Οργανισμών, όπως σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Οργανισμών λιμένων κ.ά. Επίσης, το Πρότυπο απαιτεί να συμμορφώνεται η τεκμηρίωση και η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης με τις απαιτήσεις του, προκειμένου να πιστοποιηθεί και επικεντρώνεται σε στοιχεία του συστήματος διοίκησης των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν, ότι οι απαιτήσεις του πελάτη – καταναλωτή για ποιότητα ικανοποιούνται. Η διασφάλιση/πιστοποίηση της ποιότητας έχει σαν σκοπό να δώσει μετά από επιθεώρηση αξιολόγησης, αντικειμενική απόδειξη ότι μια εταιρεία μπορεί να παραδώσει με συνέπεια υπηρεσίες ή προϊόντα που συμμορφώνονται σε δεδομένες προδιαγραφές. Είναι απαραίτητο να αναφέρω ότι όταν σε μια Ναυτιλιακή Εταιρεία εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, καλύπτονται σε κάποιο βαθμό και οι απαιτήσεις του Κώδικα ISM (ο οποίος αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 5.2.2 Εσωτερική Επιθεώρηση)

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.