Διεθνή χρηματοοικονομικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διεθνή χρηματοοικονομικά

Κοκκινίδου, Αλεξάνδρα
Ανδρεάδου, Μαγδαληνή

Οι αγορές του χρήματος είναι το κανάλι δια μέσου του οποίου «επικοινωνούν» οι πλεονασματικές με τις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Οι λειτουργίες του χρήματος είναι πρώτον ως μέσου συναλλαγών, δεύτερον ως μονάδας λογιστικής απεικόνισης και τρίτον ως μέσου αποθεματοποίησης αξίας. Το ευρωτραπεζικό σύστημα έχει την ικανότητα να δημιουργεί πολ¬λαπλάσιες καταθέσεις και πιστώσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει με το εσωτερικό τραπεζικό σύστημα. Τα ομολογιακά δάνεια είναι δάνεια μεγάλου ύψους. Το κεφάλαιο των δανείων αυτών αναλαμβάνεται από πολλούς δανειστές. Τα χαρακτηριστικά ενός ομολογιακού δανείου τα οποία επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος του δανείου είναι η σύμβαση του δανείου, οι δυνατότητες ανάκλησης του δανείου και το τοκοχρεολυτικό κεφάλαιο. Τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της σύγχρονης χρηματοοικονομικής σκηνής, είναι η βάση όλων των μετατρέψιμων χρεογράφων. Έτσι, το παρόν κεφάλαιο αρχίζει με μία σύντομη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπτύσσει τα πιστοποιητικά αγοράς μετοχών, τις μετατρέψιμες ομολογίες, τα προθεσμιακά συμβόλαια και τις ανταλλαγές επιτοκίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.