Γ’ ΚΠΣ: ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης: μελέτη περίπτωσης, Εθνική τράπεζα, καταστήματα Αν. Μακεδονίας–Θράκης = III΄ C.S.F.: o.p. competitiveness inter. institution of management case study: national bank, branch offices of eastern Macedonia-Thrace”

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Γ’ ΚΠΣ: ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης: μελέτη περίπτωσης, Εθνική τράπεζα, καταστήματα Αν. Μακεδονίας–Θράκης = III΄ C.S.F.: o.p. competitiveness inter. institution of management case study: national bank, branch offices of eastern Macedonia-Thrace”

Γιαπρακτσής, Ιωάννης

Στην παρακάτω εργασία θα ασχοληθούμε με το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα με τη δομή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και τη λειτουργία τους σ’ αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), για έργα και επενδύσεις. Θα ασχοληθούμε με τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και συγκεκριμένα με τις Τράπεζες (καταστήματα Εθνικής Τράπεζας), στον ρόλο αυτό. Το ελληνικό κράτος επέλεξε τις Τράπεζες, θεωρώντας ότι είναι οι πλέον κατάλληλες, λόγω της τεράστιας πείρας τους, στην διαχείριση των κινδύνων και τον εμπορικό δανεισμό αλλά και του μεγάλου δικτύου τους ανά την ελληνική επικράτεια. Επίσης θα παρουσιαστεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του οποίου λειτούργησαν οι Τράπεζες ως ενδιάμεσοι φορείς. Το Ε.Π.ΑΝ. εντάσσεται στο Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις («μεταποίηση» και «τουρισμός», ενίσχυση των Μ.Μ.Ε.) αλλά δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (απασχόληση, δημιουργία θέσεων εργασίας).

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.