Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας "Laro ABBE Επίπλων"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας "Laro ABBE Επίπλων"

Τάντση, Αυγούστα

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας LARO ΑΒΕΕ για την περίοδο 2004-2006, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών ενεργειών τις οποίες έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση τη διετία 2002-2003, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο μέτρο «Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» του επιδοτούμενου προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2000-2006». Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης με σκοπό την διατύπωση συγκεκριμένων κατευθύνσεων που θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στα σημερινά καταστήματα, αλλά και στην προσέγγιση νέων αγορών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες
Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.