Γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα: χρήσεις, ωφέλειες και επιδράσεις στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα: χρήσεις, ωφέλειες και επιδράσεις στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών

Φωκίδου, Λουντμίλα

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα που χρησιμοποιεί σήμερα ο άνθρωπος. Γίνεται περιγραφή της χρησιμότητας και της συμβολής τους στην προστασία της αγροτικής παραγωγής καθώς και των προβλημάτων που εγκυμονεί η χρήση τους. Παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την φυτοπροστασία και τη λίπανση των καλλιεργειών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ένωση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις αρνητικές επιδράσεις της χρήσης τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τέλος παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας και τρόποι περιορισμού της χρήσης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Καταναλωτές - Προστασία
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.