Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: οι καλλιέργειες της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: οι καλλιέργειες της Δυτικής Μακεδονίας

Χατζησάββα, Αικατερίνη

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα με μια γενικότερη αναφορά στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Το πρώτο αυτό τμήμα της εργασίας αρχίζει με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην παρουσία και τη χρήση των φυτών αυτών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Παράλληλα αποσαφηνίζει τους όρους που σχετίζονται με το θέμα και αναφέρεται στα βασικά παρασκευάσματά τους. Στη συνέχεια αναφέρεται με συντομία σε βασικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας. Τέλος, καταπιάνεται σε γενικές γραμμές με τα ζητήματα της τυποποίησης και της εμπορίας τους. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας ασχολείται λεπτομερειακά με τα αντίστοιχα φυτά της δυτικής Μακεδονίας και την καλλιέργειά τους. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την εγκατάσταση, τη φροντίδα, τη συγκομιδή, την επεξεργασία και τις χρήσεις τους, καθώς και τα χημικά συστατικά τους. Η εργασία τελειώνει με μια σύντομη αναφορά στις ασθένειες που αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των φυτών αυτών και την παράθεση της βιβλιογραφίας και των άλλων πηγών στις οποίες βασίστηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτικά φυτά
Αρωματικά φυτά - Θεραπευτική χρήση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.