δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Marketing Management

SPAIS, GEORGE (ADJUNCT ASSISTANT PROFESSOR, UNIVERSITY OF PELOPONNESE, DEPT. OF SPORT MANAGEMENT)

MIHIOTIS, "ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HOU)
NTALAKAS, GEORGE (MSC IN TECHNOLOGY MANAGEMENT, MSC IN FINANCE)
VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

The purpose of the multiple-choice sections is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of marketing management. Marketing Management multiple-choice questions: a. are not simply definitions, b. require application of recalled information, not simple recall, c. may require a student to create an answer rather than simply to recall something and d. emphasize conceptual understanding of marketing principles. However, the knowledge of many basic definitions and principles, expressed as statements, is a part of the content of marketing that students should learn.

Multiple choice questions

marketing management, marketing environment, product management, new product development, distribution, marketing communications and pricing


Αγγλική γλώσσα

2008
2009-02-25T11:23:22Z
2013-12-13T11:27:27Z


(90 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.