δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετατροπές Δομών Δεδομένων

Καλλές, Δημήτρης

Πιερρακέας, Χρήστος
Βεσκούκης, Βασίλειος
Σκόδρας, Αθανάσιος

Ο φοιτητής θα κατανοήσει ότι μία αφηρημένη δομή δεδομένων μπορεί να έχει αρκετή εκφραστική δύναμη για να προσομοιώσει και άλλες δομές (με κάποιο κόστος). Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δεν καλύπτονται θέματα προσομοίωσης. Παρουσιάζει ένα εναλλακτικό τρόπο εμβάθυνσης στη χρήση κάποιων αφηρημένων δομών δεδομένων. Συνοδεύει και αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος το κεφάλαιο 10 (“Elementary Data Structures”) του βιβλίου “Introduction to Algorithms” (1). Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει επειδή δείχνει πως μία βασική δομή δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα βασικό εργαλείο υλοποίησης άλλων δομών δεδομένων.
Στο παρόν υλικό που βασίζεται σε webcast θα μελετήσουμε πως μπορούμε να προσομοιώσουμε ουρές χρησιμοποιώντας τον αφηρημένο τύπο δεδομένων στοίβας και αντίστροφα.

Webcast

Στοίβα
Ουρά
Προσομοίωση
Queue
Stack


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:28:19Z
2009-02-27T10:34:07Z


Η παρουσίαση του αρχείου video απαιτεί περίπου 9 λεπτά. Η μελέτη που εστιάζεται στις ενέργειες του εκπαιδευόμενου απαιτεί περίπου 2 ώρες. (9 Λεπτά + 31 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.