Κυτταρική Βιολογία - Μοριακή Βιολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυτταρική Βιολογία - Μοριακή Βιολογία

ΣΓΟΥΡΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)

Κυτταρική Βιολογία: Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής: Θα μπορεί να περιγράφει και να ξεχωρίζει τα διάφορα κυτταροπλασματικά μεμβρανικά οργανίδια, θα μπορεί να διακρίνει τη λειτουργική ενότητα του συστήματος των μεμβρανών του κυττάρου καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, θα μπορεί να περιγράφει την πορεία των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των πρωτεϊνών, όπως και τον τόπο προορισμού τους. - Μοριακή Βιολογία: Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής: θα μπορεί να περιγράψει τα την βασική πορεία που ακολουθείται προκειμένου να προβούμε σε κλωνοποίηση ενός επιθυμητού γονιδίου από έναν οργανισμό δότη σε έναν οργανισμό δέκτη, θα μπορεί να διαβάζει επιστημονικά άρθρα που χρησιμοποιούν βιολογικούς όρους της συγκεκριμένης τεχνολογίας και να κατανοεί το περιεχόμενό τους, θα μπορεί να σχεδιάζει πειραματικές διαδικασίες προκειμένου να επιλύει προβλήματα που αφορούν την Μοριακή Βιολογία.
Κυτταρική Βιολογία: Η παρούσα βιντεοδιάλεξη παρέχει μια περιγραφή του τόπου παραγωγής και μετακίνησης των πρωτεϊνών κυρίως, αλλά και των υπόλοιπων μορίων που παράγονται στο κύτταρο είτε μεταφέρονται μέσα σε αυτό από τον εξωκυττάριο χώρο. Καλύπτονται θέματα που αφορούν τόσο τη μορφολογία όσο και την λειτουργία των οργανιδίων και των δομών του κυττάρου που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες. - Μοριακή Βιολογία: Η παρούσα βιντεοδιάλεξη παρέχει μια εισαγωγή στην σύγχρονη τεχνολογία του ανσυνδυαζόμενου DNA ή αλλιώς Γενετικής Μηχανικής. Καλύπτονται θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας στην σύγχρονη εποχή και ο στόχος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής την βασική γνώση των θεμάτων αυτών, ώστε να γίνει δυνατή και η παρακολούθηση στη συνέχεια πιο περίπλοκων θεμάτων καθώς και των καινούριων τεχνολογικών εξελίξεων που παρουσιάζονται αδιάκοπα σε αυτό το πεδίο. Τα θέματα καλύπτονται με σχετικά αυτοτελή τρόπο χωρίς όμως να εμβαθύνουν πλήρως στις λεπτομέρειες αυτής της τεχνολογίας και χωρίς να προαπαιτείται η εργαστηριακή θητεία, για την κατανόησή τους.

Webcast

Κυτταρική Βιολογία: ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, σωματίδιο αναγνώρισης σήματος, ωρίμανση πρωτεϊνών, γλυκοζυλίωση, καλυμμένα κυστίδια, εξωκυττάρωση, ενδοκυττάρωση, κυτταροφαγία, αυτοφαγία, αυτόλυση, endoplasmic curriculum, Golgi apparatus, ER signal sequence, signal-recognition particle, start- transfer sequence, stop- transfer sequence, transport vesicles, secretory pathway, endocytic pathway, endocytocis - Μοριακή Βιολογία: κλωνοποίηση, οχήματα φορείς, γονίδιο, πλασμίδιο, βακτηριοφάγος, κοσμίδιο, τεχνητό χρωμόσωμα ζύμης, ιός, ενδονουκλεάσες περιορισμού, DNA-πολυμεράση, DNA-λιγάση, αντίστροφη μεταγραφάση, μετασχηματισμός κυττάρων, αποτύπωμα κατά Southern, υβριδοποίηση in situ, καθορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, διαγονιδιακοί οργανισμοί, cloning, cloning vector, gene, plasmid, phage, cosmid, Yeast Artificial Chromosome (YAC), virus, restriction enzyme, DNA-polymerase, DNA-ligase, reverse transcriptase, transformation, Southern blot, in situ hybridization, sequencing, polymerase Chain reaction (PCR), transgenes


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T07:35:10Z
2013-12-13T13:29:45Z


Κυτταρική Βιολογία: Η συγκεκριμένη διάλεξη απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3-4 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού. - Μοριακή Βιολογία: Κάθε μία από τις διαλέξεις απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 2-3 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού. ((3 Διαλέξεις)152 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.