δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ασκήσεις Μηχανικής

Καραχάλιος, Γεώργιος

Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος
Κυλάφης, Νικόλαος
Τζαμαρίας, Σπύρος

Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβάνεί 189 λυμένες ασκήσεις θεωρητικής Μηχανικής . Η επιλογή των ασκήσεων δεν είναι τυχαία. Η πλειονότητα των ασκήσεων αναφέρεται σε ενδιαφέρονται προβλήματα της Μηχανικής , τα οποία θα βοηθήσουν τον σπουδαστή να αυξήσει τις γνώσεις του και να εμβαθύνει στις έννοιες της Μηχανικής, οι οποίες αναπτύσσονται στο υπάρχον διδακτικό εγχειρίδιο Ουσιαστικά, ο σπουδαστής θα κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό την θεωρία και θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του με εφαρμογές, οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα της Μηχανικής. Συνεπώς το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται και αναλύεται με το εύρος και τον αριθμό των προτεινομένων λυμένων παραδειγμάτων.
Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβάνεί 189 λυμένες ασκήσεις θεωρητικής Μηχανικής , κατανεμημένες σε οκτώ ενότητες. Στην ενότητα Α 29 ασκήσεις επί των κινήσεων και των αξιωμάτων του Νεύτωνα . Στην ενότητα Β 15 ασκήσεις στο έργο δυνάμεως και τα διατηρητικά πεδία. Στην ενότητα Γ 15 ασκήσεις για συστήματα μεταβλητής μάζας. Στη ενότητα Δ 40 ασκήσεις επί της δυναμικής του στερεού σώματος. Στην ενότητα Ε 25 ασκήσεις στις ταλαντώσεις. Στην ενότητα ΣΤ 34 ασκήσεις για τα κεντρικά πεδία δυνάμεων . Στην ενότητα Ζ, της Μηχανικής των Ρευστών, περιέχονται 17 ασκήσεις. Τέλος, στην ενότητα Η, των μη αδρανειακών συστημάτων αναφοράς περιέχονται 14 ασκήσεις.

Multiple choice questions

Potential energy
Συστήματα μεταβλητής μάζας
Variable mass
Νόμοι του Νεύτωνα
Δυναμική συνάρτηση
Laws of motion
Κύλιση στερεού σώματος
Plane motion
Περιστροφή στερεού
Κίνηση σε δύο διαστάσεις
Conservative forces
Διατηρητικό πεδίο δυνάμεων
Rectilinear motion
Ευθύγραμμη κίνηση


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T07:48:59Z
2013-12-13T13:14:36Z


Η χρονική διάρκεια που πρόκειται να αφιερώσει ο σπουδαστής στην επίλυση κάποιας ασκήσεως είναι συνάρτηση του βαθμού δυσκολίας αυτής. Για άσκηση χωρίς άστρο η διάρκεια κυμαίνεται από 10 λεπτά έως 20 λεπτά. Για άσκηση με ένα άστρο η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την μισή ώρα. Οι ασκήσεις με δύο άστρα είναι δύσκολες και προτείνεται ο σπουδαστής να επιχειρήσει την επίλυσή τους αφού προηγουμένως εξασκηθεί αρκετά στις ευκολότερες ασκήσεις του κεφαλαίου. Η μία ώρα θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος για τις ασκήσεις με δύο άστρα. Όπου υπάρχουν ασκήσεις με τρία άστρα προτείνεται στον σπουδαστή να τις μελετήσει και δοθείσης ευκαιρίας να τις διδάξει σε άλλους. Υπενθυμίζεται στον σπουδαστή ότι με την διδασκαλία της θεωρίας και όλων ανεξαιρέτως των ασκήσεων σε άλλους ο διδάσκων προσπαθεί να καταστήσει κατανοητό στους διδασκομένους το περιεχόμενο της θεωρίας και των ασκήσεων και τούτο σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει κατανοήσει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Παραλλήλως υποχρεώνεται να απαντά σε πιθανές απορίες. Προτείνεται επίσης να επανέρχεται ο φοιτητής από καιρού εις καιρόν σε ασκήσεις του παρόντος ΕΔΥ , τις οποίες δεν είχε κατορθώσει να λύσει με την πρώτη προσπάθεια, όπότε τις μελέτησε μόνο, και να επιχειρεί εκ νέου να τις λύσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής ελέγχει τις γνώσεις του. Σημείωση: Προϋπόθεση των ανωτέρω θεωρείται η ορθότητα της απαντήσεως που δίδει ο συγγραφέας. Είναι πιθανόν όμως ότι υπάρχουν σε μερικές υπολογιστικά σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής δεν θα μείνει εκεί. Από την μελέτη της λύσεως ασκήσεως ,θα κρίνει κατά πόσον ακολούθησε τον σωστό δρόμο σκέψεως και μαθηματικής επεξεργασίας. Εννοείται ότι το αποτέλεσμα πάντα μετράει, αλλά ο φυσικός τρόπος σκέψεως και το μαθηματικό εργαλείο συνιστούν το ουσιαστικό μέρος της όλης διαδικασίας. Ζητώ εκ των προτέρων την κατανόηση του σπουδαστή αν κατά την μελέτη του συναντήσει υπολογιστικά σφάλματα και τον παρακαλώ να ενημερώσει τον διδάσκοντα. (190 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.