δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ηλεκτρομαγνητισμός

ΚΥΛΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΥΛΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

Όπως, αν μελετήσει κάποιος το κολύμπι θεωρητικά χωρίς καμία εξάσκηση και πάει στη θάλασσα, το πιο πιθανό είναι ότι θα πνιγεί, έτσι και με τη Φυσική, μόνο με τη θεωρία δύσκολα θα μπορέσει να λύσει ασκήσεις στις εξετάσεις. Η ανάγνωση, ακόμα και η μελέτη του βιβλίου τού Ηλεκτρομαγνητισμού, δεν αρκεί για να προετοιμαστεί κάποιος να εξεταστεί στο θέμα του Ηλεκτρομαγνητισμού. Μόνον αν κάποιος λύσει αρκετές ασκήσεις θα αισθανθεί ότι κατανόησε τη θεωρία και ότι είναι έτοιμος να λύσει σε εξετάσεις παρόμοιες αλλά άγνωστες ασκήσεις. Το παρόν υπερκείμενο δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ελέγξει την ικανότητά του να λύνει ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού παρόμοιες με αυτές που θα του ζητηθούν να λύσει στις εξετάσεις.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια σειρά ασκήσεων Ηλεκτρο-μαγνητισμού για την εμπέδωση της θεωρίας. Σε κάθε άσκηση υπάρχει : η εκφώνηση, μια υπόδειξη για τη λύση, η απάντηση της άσκησης και η πλήρης λύση της άσκησης.

Multiple choice questions

νόμος Coulomb, νόμος Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία, μαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή, κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος, εξισώσεις, Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Coulomb's law, Gauss' law, electric potential, capacitors, dielectrics, current, resistance, circuits of continuous current, magnetic fields, magnetic induction, self induction, mutual induction, circuits of alternating current, Maxwell's equations, electromagnetic waves


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T07:53:46Z
2013-12-13T13:14:38Z


Υπολογίζεται ότι η λύση των ασκήσεων του υπερκειμένου θα απαιτήσουν συνολικά περί τις 50 ώρες. Οι ασκήσεις του υπερκειμένου είναι διαβαθμισμένες. Στην αρχή είναι οι εύκολες και μετά οι δυσκολότερες. Για τις εύκολες θα απαιτηθούν 5 – 10 λεπτά της ώρας, ενώ για τις δύσκολες 30 – 60 λεπτά. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος, αυτό σημαίνει ότι δεν κατανοήσατε τα λυμένα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης του βιβλίου. Οι ασκήσεις των εξετάσεων θα είναι πιο κοντά προς τις δύσκολες παρά προς τις εύκολες και θα σας δίνονται περίπου 45 λεπτά με μια ώρα για κάθε άσκηση. (71 Ασκήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.