Συζευγμένες Ταλαντώσεις, Μηχανικά Κύματα - Σύγχρονη Φυσική Ι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συζευγμένες Ταλαντώσεις, Μηχανικά Κύματα - Σύγχρονη Φυσική Ι

Ρίζος, Ιωάννης

Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος
Τζαμαρίας, Σπύρος

Το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (ΕΔΥ) έχει ως στόχο να βοηθήσει το φοιτητή του μαθήματος στην κατανόηση και εμβάθυνση του περιεχομένου του μαθήματος. Οι ερωτήσεις είναι στην πλειοψηφία τους ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών βασισμένες στην ύλη του μαθήματος όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα μελέτης. Έχουν επιλεχθεί κατάλληλα ώστε να βοηθήσουν το φοιτητή να εντοπίσει κενά καθώς και τυχόν παρανοήσεις στη μελέτη της θεωρίας. Επίσης για να βοηθήσει το φοιτητή στη σύνδεση της ύλης του μαθήματος με αυτήν των αντιστοίχων προπτυχιακών μαθημάτων των οποίων οι γνώσεις είναι απαραίτητες.
Το ειδικό εναλλακτικό διδακτικό υλικό της Θεματικής Ενότητας ΦΥΕ34, αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μαζί με υποδείξεις και αναλυτικές λύσεις. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στις ενότητες: Συζευγμένες Ταλαντώσεις, Μηχανικά Κύματα, Σύγχρονη Φυσική Ι, την ύλη των οποίων καλύπτουν αναλυτικά με 50 ερωτήσεις στην κάθε ενότητα.

Multiple choice questions

Wave equation
Μηχανικά κύματα
Συζευγμένες ταλαντώσεις
Oscillations
Coupled oscillations
Mechanical waves
Equations of motion
Ταχύτητα φάσης
Normal modes
Εξισώσεις κίνησης
Ταλαντώσεις
Κυματική εξίσωση
Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T08:01:09Z
2013-12-13T13:30:34Z


Το υλικό αποτελείται απο 100 ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν δύο από τις αντίστοιχες ενότητες της διδασκαλίας του μαθήματος. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις σε ομάδες των 10. Ο μέσος χρόνος επίλυσης της κάθε ερώτησης υπολογίζεται σε 3 λεπτά. Η μελέτη της απάντησης απατεί επίσης άλλα 3 λεπτά. Ο συνολικός χρόνος μελέτης ανέρχεται σε 10 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί βέβαια ποικίλουν εξαρτώμενοι από το επίπεδο εξοικείωσης του φοιτητή θέμα. (100 Eρωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.