δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πυρηνική Φυσική -Στοιχειώδη Σωμάτια

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

ΜΠΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καλύπτουν το σύνολο της Εισαγωγής στην Πυρηνική Φυσική και την Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Χωρίζονται σε 8 υποσύνολα, και συγκεκριμένα: πυρηνική Φυσική: Εισαγωγή, πυρηνική Φυσική: Ραδιενέργεια, Πυρηνική Φυσική: Διασπάσεις, Πυρηνική Φυσική: Πρότυπο φλοιών - Σχάση - Σύντηξη, Στοιχειώδη Σωμάτια: Εισαγωγή, Στοιχειώδη Σωμάτια: Κινηματική, Στοιχειώδη Σωμάτια: Νόμοι Διατήρησης, Στοιχειώδη Σωμάτια: Καθιερωμένο Πρότυπο. Οι ερωτήσεις είναι σε θέση να διαγνώσουν την κατανόηση των εννοιών της αντίστοιχής θεματικής ενότητας αλλά και να συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση τους. Μέρος των ερωτήσεων απαιτούν την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που βοηθούν στην περαιτέρω εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο.
Με την μελέτη των τεστ ο φοιτητής: Θα μπορεί να διαγνώσει το επίπεδο κατανόησης των εννοιών της θεματικής ενότητας και να εμβαθύνει στο αντικείμενο της Πυρηνικής φυσικής και της φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων, θα είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα σχετικά με την πυρηνική δομή, τις πυρηνικές διασπάσεις, την ραδιενέργεια, το πρότυπο των φλοιών, την πυρηνική αλληλεπίδραση, την σχάση και την σύντηξη, θα του δοθεί η δυνατότητα εξοικείωσης του με τα Πυρηνικά δεδομένα και την χρήση τους στην μελέτη των ιδιοτήτων των πυρηνικών συστημάτων, θα είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα σχετικά με τους νόμους διατήρησης στο επίπεδο των στοιχειωδών σωματιδίων, την κινηματική περιγραφή των αντιδράσεων τους, την δυναμική των αλληλεπιδράσεων τους, τις διασπάσεις τους, καθώς και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το Καθιερωμένο πρότυπο.

Multiple choice questions

ημι-εμπειρικός τύπος, πρότυπο υγρής σταγόνας, ενέργεια σύνδεσης, μάζα του πυρήνα, έλλειμμα μάζας, ραδιενέργεια, διασπάσεις άλφα, διασπάσεις βήτα, διασπάσεις γάμα, πρότυπο των φλοιών, πυρηνική δομή, πυρηνικό σπιν, πυρηνικό δυναμικό, δευτέριο, σχάση, σύντηξη, φυσική ραδιενέργεια, χρονολόγηση, δόση, στοιχειώδη σωμάτια, κβαντική μηχανική, ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, ασθενείς αλληλεπιδράσεις, ισχυρές αλληλεπιδράσεις, λεπτόνια, αδρόνια, μεσόνια, σπιν, ισοτοπικό σπίν, παραδοξότητα, βαρυονικός αριθμός, λεπτονικοί αριθμοί, ομοτιμία, συμμετρίες, νόμοι διατήρησης, πρότυπο των κουάρκ, πρότυπο των παρτονίων, διαγράμματα Feynman, χρώμα των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική, γκλούον, κβαντική θεωρία πεδίου, κβαντική ηλεκτροδυναμική, αντιύλη, αντισωμάτιο, καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων, τοπ κουάρκ, νετρίνα, οικογένειες λεπτονίων, οικογένειες κουάρκ, semi-empirical mass formula, liquid-drop model, binding energy, nuclear mass, mass defect, radioactivity, alpha decays, beta decays, gamma decays, shell model, nuclear structure, nuclear spin, nuclear potential, deuterium, nuclear fission, nuclear fusion, natural radioactivity, radioactive dating, radiation dose, elementary particles, quantum mechanics, electromagnetic interactions, weak interactions, strong interactions, leptons, hadrons, mesons, spin, isotopic spin, strangeness, Baryonic number, leptonic numbers, parity, symmetries, conservation laws, quark model, parton model, Feynman graphs, quark color, quantum chromodynamics, gluon, quantum field theory, quantum electrodynamics, standard model of electroweak interactions, top quark, neutrinos, leptons generations, quark generations


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T08:38:53Z
2013-12-13T13:30:56Z


Υπολογίζεται ότι απαιτούνται οι παρακάτω ενδεικτικοί χρόνου για κάθε τεστ: Πυρηνική Φυσική: Εισαγωγή 30’, Πυρηνική Φυσική: Ραδιενέργεια 20’, Πυρηνική Φυσική: Διασπάσεις 30’, Πυρηνική Φυσική: Πρότυπο φλοιών - Σχάση - Σύντηξη 30’, Στοιχειώδη Σωμάτια: Εισαγωγή 10’, Στοιχειώδη Σωμάτια: Κινηματική 20’, Στοιχειώδη Σωμάτια: Νόμοι Διατήρησης 20’, Στοιχειώδη Σωμάτια: Καθιερωμένο Πρότυπο 20’. (76 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.