δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χημικη Κινητική

ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το συγκεκριμένο ΕΔΥ καλύπτει τα κεφάλαια της Χημικής Κινητικής. Συγκεκριμένα αποτελείται από 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (4 δυνατές επιλογές ανά ερώτηση) μιας σωστής απάντησης. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο στο οποίο δίνονται ανά περίπτωση χρήσιμες πληροφορίες στον φοιτητή εξηγώντας τη σωστή απάντηση και δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για κάθε ερώτηση ή και απάντηση. Οι ερωτήσεις έχουν επεξεργαστεί με το πρόγραμμα Easyquizz το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά 10 ερωτήσεις από το σύνολο των 60 ερωτήσεων και να δημιουργεί διαφορετικά τεστ. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα χρονομέτρησης ανά ερώτηση (αφού κάθε ερώτηση δεν έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας) αν και ο συνήθης χρόνος για κάθε ερώτηση είναι 30 δευτερόλεπτα. Ο φοιτητής μετά από κάθε ερώτηση μπορεί να δει την σωστή απάντηση, αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος και το συνοδευτικό κείμενο. Στην ολοκλήρωση του τεστ έχει τη δυνατότητα να δει πάλι τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις και το σχόλιο.
Το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε στα χέρια σας έχει σκοπό να βοηθήσει στη μελέτη σας, στο αντικείμενο της Χημικής Κινητικής που εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ 22 (Φυσικοχημεία) του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες μόνο η μία είναι σωστή. Θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση σε συγκεκριμένο χρόνο. Η χρονομέτρηση ανά ερώτηση ποικίλει (αφού κάθε ερώτηση δεν έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας) αν και ο συνήθης χρόνος για κάθε ερώτηση είναι 30 δευτερόλεπτα. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο, στο οποίο σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες, εξηγώντας τη σωστή απάντηση και δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για κάθε ερώτηση ή και απάντηση. Για να εκτελέσετε το υλικό θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και να επιλέξετε το αρχείο Start.html (βρίσκεται στο directory D:\...\ProtypoSthet\ProtypoSthet). Ειδικότερα, κάθε φορά που εκτελείτε το υλικό, μπορείτε να παράγετε τεστ των 10 ερωτήσεων. Σε κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή απάντηση, κατά την γνώμη σας, και να «πατήσετε» την ένδειξη Validate. Μετά από κάθε ερώτηση μπορείτε να δείτε: την σωστή απάντηση, αν έχετε απαντήσει σωστά ή λάθος, και το συνοδευτικό κείμενο. Στην ολοκλήρωση του τεστ θα δείτε την συνολική σας επίδοση, ενώ έχετε τη δυνατότητα να δείτε πάλι τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις και το σχόλιο.

Multiple choice questions

αμφίδρομες αντιδράσεις, αντιδράσεις δεύτερης τάξης, αντιδράσεις μηδενικής τάξης, αντιδράσεις πρώτης τάξης, αρχικό στάδιο, διαδοχικές αντιδράσεις, διαφορική μέθοδος, ενέργεια ενεργοποίησης, ενεργοποιημένο σύμπλοκο, εξίσωση Arrhenius, κινητική εξίσωση, μηχανισμός χημικών αντιδράσεων, παράλληλες αντιδράσεις, πολλαπλές αντιδράσεις, τάξη χημικής αντίδρασης, ταχύτητα αντίδρασης, χημική αντίδραση, χρόνος υποδιπλασιασμού, μέθοδος ολοκλήρωσης, χημική κινητική, activate complexes, activation energy, arrhenius equation, chemical reaction, chemical kinetics, differential method, first order reaction, half-life time, integration method, kinetic equation, mechanism of reaction, multiply reaction, parallel reaction, reaction order, reaction rate, second order reaction, sequential reaction, zero order reaction


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:07:16Z
2009-03-04T11:42:49Z


Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το τεστ εξαρτάται από εσάς. Οι ερωτήσεις έχουν χρονικό περιορισμό όμως μετά από κάθε απάντηση που θα δώσετε, ο χρόνος σταματά ενώ εμφανίζεται η σωστή απάντηση και το επεξηγηματικό κείμενο. Μπορείτε λοιπόν να κοιτάξετε την ερώτηση με την ησυχία σας. Βέβαια, ένας χρόνος των 20 λεπτών περίπου είναι αρκετός για την πραγματοποίηση του τεστ. (60 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.