δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χημική Θερμοδυναμική

Μπογοσιάν, Σογομών

Τζαμαρίας, Σπύρος
Σπανός, Νικόλαος
Μπουρίκας, Κυριάκος

Μέσα από μια δέσμη 279 φράσεων καλύπτεται όλο το φάσμα των εννοιών, των αρχών και των Νόμων της Χημικής Θερμοδυναμικής καθώς και μιας πολύ ευρείας περιοχής εφαρμογών. Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο που να συνδυάζει (στο πεδίο καθεμιάς από τις 70 ερωτήσεις) τέσσερις φράσεις, κάποιες από τις οποίες είναι λανθασμένες ενώ άλλες εκφράζουν από διαφορετική μεταξύ τους οπτική γωνία κάτι το οποίο είναι σωστό. Ο στόχος είναι η εμπέδωση της Χημικής Θερμοδυναμικής και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης πάνω στο καλυπτόμενο υλικό.
Το παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό αναμένεται να οξύνει την κριτική σκέψη του φοιτητή και να τον βοηθήσει τόσο με διδακτικό όσο και με διαπιστωτικό τρόπο ώστε να εμβαθύνει στις έννοιες, στις αρχές, στους Νόμους καθώς και στις εφαρμογές της Χημικής Θερμοδυναμικής. Έτσι, ο φοιτητής θα εμπεδώσει το έντυπο υλικό (ΦΥΕ 22/1, «Χημική Θερμοδυναμική») του οποίου τη διεξοδική μελέτη πρέπει να έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενο στάδιο μελέτης. Ο τρόπος παρουσίασης του υλικού αναμένεται να δώσει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει (ή να ελέγξει) τις γνώσεις του διαπιστώνοντας μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά πόσο ένας μεγάλος αριθμός φράσεων ή σχέσεων είναι σωστές. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι σε πολλές από τις ερωτήσεις (καθεμιά από τις οποίες εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο «θέμα»), οι σωστές επιλογές είναι περισσότερες από μία χωρίς απαραίτητα οι σωστές επιλογές να μοιάζουν μεταξύ τους. Οι «λάθος» απαντήσεις έχουν επιλεγεί και διατυπωθει προσεκτικά, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα συνηθισμένων λανθασμένων ερμηνειών στις οποίες υποπίπτουν οι φοιτητές. Συχνά, η μελέτη ενός υλικού μαθαίνει στον φοιτητή «πράγματα τα οποία είναι σωστά» χωρίς να τον βοηθάει να συνειδητοποιεί «πράγματα τα οποία είναι λάθος». Η μακρά εμπειρία του δημιουργού από τη διδασκαλία της Χημικής Θερμοδυναμικής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για την προσεκτική συλλογή όχι μόνο των σωστών αλλά και των λανθασμένων προτάσεων, στις οποίες μπορεί να δυσκολευτείτε να εντοπίσετε το «λάθος». Το όφελος του φοιτητή αναμένεται εξίσου σημαντικό από τη μελέτη των «λανθασμένων» επιλογών και την κατανόηση του «γιατι αυτές είναι λάθος», κάτι το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην επεξήγηση που ακολουθεί μετά από κάθε ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής θα θωρακίσει πολύ καλύτερα τις γνώσεις του πάνω στη «Χημική Θερμοδυναμική».

Multiple choice questions

Αντιστρεπτή μεταβολή
Surroundings
Εκτατικές και εντατικές ιδιότητες
Extensive and intensive properties
Νόμοι της θερμοδυναμικής
Θερμοδυναμική ιδιότητα
Systema
Περιβάλλον
Σύστημα
Thermodynamic laws
Thermodynamic property


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:07:19Z
2009-03-04T12:01:42Z


Ο μέσος χρόνος που απαιτεί η μελέτη κάθε ερώτησης εκτιμάται σε 4 λεπτά το πολύ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ μικρότερος. Ο φοιτητής έχει δύο επιλογές για να μελετήσει το ΕΔΥ. Εάν επιλέξει να μελετήσει και την επεξήγηση μετά από κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 6 με 7 λεπτά για κάθε ερώτηση μαζί με την επεξήγησή της. Συνιστάται η μελέτη μόνο των ερωτήσεων (με παράλληλη χρονομέτρηση που έχει λάβει υπόψη της ως μέση διάρκεια έναν χρόνο 3 λεπτών ανά ερώτηση). Η μελέτη των επεξηγήσεων μπορεί να γίνει μετά το πέρας του κάθε τεστ, όταν και θα έχει σταματήσει η χρονομέτρηση. Από θεματική άποψη, ο φοιτητής μπορεί να μοιράσει σε τέσσερα στάδια τη μελέτη του ΕΔΥ. Σε κάθε στάδιο θα μελετάει ένα υποσύνολο ερωτήσεων μετά από διεξοδική μελέτη των αντιστοίχων κεφαλαίων του έντυπου υλικού. Με τον τρόπο αυτό οι χρόνοι μελέτης έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 1. (16 ερωτήσεις). Χρόνος: 48 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 2. (25 ερωτήσεις). Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 3. (14 ερωτήσεις). Χρόνος: 42 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων/τεστ 4. (15 ερωτήσεις). Χρόνος: 45 λεπτά. Ωστόσο, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη μια επανάληψη όλου του ΕΔΥ, στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής θα επιλέγει (όπως και στα προηγούμενα στάδια) τις απαντήσεις που θεωρεί σωστές, χωρίς να διαθέτει χρόνο για τη μελέτη της επεξήγησης (συνθήκες διαγωνίσματος). Ο εκτιμώμενος χρόνος για αυτή τη μελέτη είναι 3 ώρες και 30 λεπτά (κατά μεσο όρο 3 λεπτά ανά ερώτηση). (70 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.