δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φασματοσκοπία

Μπουρίκας, Κυριάκος

Βάκρος, Ιωάννης
Τζαμαρίας, Σπύρος
Σπανός, Νικόλαος

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα εναλλακτικό και συνάμα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, του έντυπου υλικού του αντικειμένου της Φασματοσκοπίας. Η Φασματοσκοπία εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ 22 (Φυσικοχημεία) του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από 4 δυνατές επιλογές – απαντήσεις, από τις οποίες όμως, μόνο μία είναι η σωστή απάντηση. Επιπλέον, ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε την κάθε ερώτηση είναι συγκεκριμένος. Ο χρόνος αυτός δεν είναι πάντα ο ίδιος, αλλά εξαρτάται τόσο από την έκταση της ερώτησης, όσο κυρίως από το βαθμό δυσκολίας της. Κυμαίνεται από 0,5 min, για τις σχετικά ευκολότερες ερωτήσεις, έως 3 min, για τις σχετικά δυσκολότερες απαντήσεις. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο στο οποίο σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες, με εξήγηση και αιτιολόγηση τόσο της σωστής απάντησης, όσο και των άλλων τριών λανθασμένων απαντήσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, και όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνονται και επιπλέον σχόλια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που συνδέουν το παρόν υλικό με το έντυπο υλικό, και στόχο έχουν την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του συγκεκριμένου αντικειμένου με το οποίο ασχολείται η ερώτηση. Το συγκεκριμένο υλικό έχει στόχο να δράσει συμπληρωματικά με το έντυπο υλικό αλλά και το υλικό των βιντεοδιαλέξεων που ήδη έχετε στα χέρια σας. Ο βασικός του στόχος είναι η αυτοαξιολόγησή σας στην κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων που έχετε αποκτήσει από τη μελέτη των προαναφερθέντων υλικών. Έχοντας δηλαδή μελετήσει την ύλη της Φασματοσκοπίας, μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτό το υλικό εκτελώντας ορισμένα τεστ. Από την επίδοσή σας στα τεστ, θα εκτιμήσετε σε σημαντικό βαθμό το πόσο καλά έχετε εμπεδώσει τη ύλη που μελετήσατε. Επίσης, από τα πιθανά λάθη που θα κάνετε, θα εντοπίσετε κάποια σημεία της ύλης που πρέπει να μελετήσετε περισσότερο. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν και τα σχόλια που συνοδεύουν την απάντηση κάθε ερώτησης. Σας εξηγούν λίγο πιο αναλυτικά την ορθότητα της σωστής απάντησης και την μη ορθότητα των λανθασμένων απαντήσεων, υπενθυμίζοντας συχνά βασικές αρχές του συγκεκριμένου επιμέρους αντικειμένου της Φασματοσκοπίας, στο οποίο εντάσσεται η ερώτηση.
Το παρόν ΕΔΥ αποτελείται από 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με 4 δυνατές επιλογές ανά ερώτηση) στο αντικείμενο της Φασματοσκοπίας. Το κάθε τεστ περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, που επιλέγονται τυχαία από το σύνολο των 60 ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση έχει μία σωστή απάντηση, έχει καθορισμένο χρόνο απάντησης, και συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο αιτιολόγησης της σωστής και των λανθασμένων απαντήσεων.

Multiple choice questions

Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού δύο διαστάσεων
Infrared spectroscopy
Microwave spectroscopy
Electromagnetic radiation
Μετασχηματισμός Fourier
Φασματοσκοπία μικροκυμάτων
Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
Raman spectroscopy
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Φασματοσκοπία υπερύθρου
Παλμικό NMR
Electronic spectroscopy
Ηλεκτρονική φασματοσκοπία απορρόφησης
Φασματοσκοπία Raman


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:07:16Z
2009-03-04T12:43:42Z


Το υλικό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε κάθε φορά ένα τεστ που αποτελείται από 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι 10 αυτές ερωτήσεις επιλέγονται τυχαία κάθε φορά από ένα σύνολο 60 ερωτήσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε τεστ είναι περίπου 15 με 20 λεπτά. (60 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.