δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Στατιστική Θερμοδυναμική

Οικονόμου, Ιωάννης

Μπογοσιάν, Σογομών
Τζαμαρίας, Σπύρος
Σπανός, Νικόλαος

Το παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό αναμένεται να οξύνει την κριτική σκέψη του φοιτητή και να τον βοηθήσει τόσο με διδακτικό όσο και με διαπιστωτικό τρόπο ώστε να εμβαθύνει στις έννοιες, στις αρχές, στους Νόμους καθώς και στις εφαρμογές της Στατιστικής Θερμοδυναμικής. Έτσι, ο φοιτητής θα εμπεδώσει το έντυπο υλικό (ΦΥΕ 22/2, «Στατιστική Θερμοδυναμική») του οποίου τη διεξοδική μελέτη πρέπει να έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενο στάδιο μελέτης. Ο τρόπος παρουσίασης του υλικού αναμένεται να δώσει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει (ή να ελέγξει) τις γνώσεις του διαπιστώνοντας μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά πόσο ένας μεγάλος αριθμός φράσεων ή σχέσεων είναι σωστές. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι σε πολλές από τις ερωτήσεις (καθεμιά από τις οποίες εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο «θέμα»), οι σωστές επιλογές είναι περισσότερες από μία χωρίς απαραίτητα οι σωστές επιλογές να μοιάζουν μεταξύ τους. Οι «λάθος» απαντήσεις έχουν επιλεγεί και διατυπωθει προσεκτικά, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα συνηθισμένων λανθασμένων ερμηνειών στις οποίες υποπίπτουν οι φοιτητές. Συχνά, η μελέτη ενός υλικού μαθαίνει στον φοιτητή «πράγματα τα οποία είναι σωστά» χωρίς να τον βοηθάει να συνειδητοποιεί «πράγματα τα οποία είναι λάθος». Ο δημιουργός έχει μακροχρόνια εμπειρία στη διδασκαλία της Στατιστικής Θερμοδυναμικής στα πλαίσια του ΕΑΠ αλλά και στα πλαίσια μεταπτυχιακών μαθημάτων σε συμβατικά προγράμματα σπουδών. Η εμπειρία αυτή αποτυπώνεται στη διατύπωση τόσο των «σωστών» όσο και των «λανθασμένων» απαντήσεων. Το όφελος του φοιτητή αναμένεται εξίσου σημαντικό από τη μελέτη των «λανθασμένων» επιλογών και την κατανόηση του «γιατι αυτές είναι λάθος», κάτι το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην επεξήγηση που ακολουθεί μετά από κάθε ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής θα εμπεδώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις γνώσεις του πάνω στη «Στατιστική Θερμοδυναμική».
Οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι κύριοι νόμοι της Στατιστικής Θερμοδυναμικής σε συνδυασμό με ορισμένες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας παρουσιάζονται μέσα από μία ομάδα 280 φράσεων οι οποίες συνθέτουν 70 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση δίνονται τέσσερις δυνητικές απαντήσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι λάθος ενώ άλλες εκφράζουν το σωστό μέσα από διαφορετική φρασεολογία και, πιθανά, διαφορετική οπτική γωνία. Απώτερος στόχος είναι η εμπέδωση της Στατιστικής Θερμοδυναμικής και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στον τομέα αυτό της επιστήμης.

Multiple choice questions

Θεμελιώδης κατάσταση
Μακροσκοπικό σύστημα
Macroscopic system
Εκφυλισμός ενεργειακής κατάστασης
Μακροσκοπική περιγραφή
Quantum mechanic description
Macroscopic description
Quantum state
Κβαντομηχανική περιγραφή
Κβαντική κατάσταση


Ελληνική γλώσσα

2009-03-05T07:04:56Z
2008
2013-12-13T13:07:14Z


Ο μέσος χρόνος που απαιτεί η μελέτη κάθε ερώτησης εκτιμάται σε 4 λεπτά το πολύ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά μικρότερος. Ο φοιτητής έχει δύο επιλογές για να μελετήσει το ΕΔΥ. Εάν επιλέξει να μελετήσει και την επεξήγηση μετά από κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 6 με 7 λεπτά για κάθε ερώτηση μαζί με την επεξήγησή της. Συνιστάται η μελέτη μόνο των ερωτήσεων (με παράλληλη χρονομέτρηση που έχει λάβει υπόψη της ως μέση διάρκεια έναν χρόνο 3 λεπτών ανά ερώτηση). Η μελέτη των επεξηγήσεων μπορεί να γίνει μετά το πέρας του κάθε τεστ, όταν και θα έχει σταματήσει η χρονομέτρηση. Από θεματική άποψη, ο φοιτητής μπορεί να μοιράσει σε τέσσερα στάδια τη μελέτη του ΕΔΥ. Σε κάθε στάδιο θα μελετάει ένα υποσύνολο ερωτήσεων μετά από διεξοδική μελέτη των αντιστοίχων κεφαλαίων του έντυπου υλικού. Με τον τρόπο αυτό οι χρόνοι μελέτης έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: Υποσύνολο ερωτήσεων / τεστ 1. (17 ερωτήσεις). Χρόνος: 51 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων / τεστ 2. (34 ερωτήσεις). Χρόνος: 102 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων / τεστ 3. (4 ερωτήσεις). Χρόνος: 12 λεπτά, Υποσύνολο ερωτήσεων / τεστ 4. (15 ερωτήσεις). Χρόνος: 45 λεπτά. Ωστόσο, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη μια επανάληψη όλου του ΕΔΥ, στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής θα επιλέγει (όπως και στα προηγούμενα στάδια) τις απαντήσεις που θεωρεί σωστές, χωρίς να διαθέτει χρόνο για τη μελέτη της επεξήγησης (συνθήκες διαγωνίσματος). Ο εκτιμώμενος χρόνος για αυτή τη μελέτη είναι 3 ώρες και 30 λεπτά (κατά μεσο όρο 3 λεπτά ανά ερώτηση). (70 Ερωτήσεις)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.