Θουκυδίδης και Ξενοφών: δύο Αθηναίοι ιστορικοί της κλασικής εποχής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Θουκυδίδης και Ξενοφών: δύο Αθηναίοι ιστορικοί της κλασικής εποχής

Τσακμάκης, Αντώνης

Καγιαλής, Παναγιώτης
Παναγόπουλος, Ανδρέας
Βασίλαρος, Γεώργιος

Το υλικό αυτό παρέχει μια επισκόπηση των γεγονότων στα οποία αναφέρονται οι δύο ιστορικοί και αναπτύσσει βασικά θέματα που σχετίζονται με το έργο τους (Θουκυδίδης: μέθοδος, ιστορική σκέψη, δημηγορίες, πολιτικές αναζητήσεις – Ξενοφών: απόψεις για την ιστορία, οικονομική σκέψη, σωκρατικά έργα, ο ιδανικός ηγέτης και η τυραννίδα).
Το υλικό που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνει το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνει την κατανόησή του προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τις ίδιες τις πρωτότυπες πηγές τη σκέψη και την ιστορική μέθοδο των δύο ιστορικών. Από την άποψη αυτή προσφέρει ευκαιρίες κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων στα κείμενα, διευκολύνοντας την καλύτερη κατανόηση των γραμματολογικών στοιχείων που παραθέτει το διδακτικό εγχειρίδιο, εμβαθύνει στη σκέψη και τη συγγραφική τέχνη τους, και αναδεικνύει κρίσιμες λεπτομέρειες με ξεχωριστή σημασία στην εξέλιξη του είδους της ιστοριογραφίας, του σωκρατικού διαλόγου, της οικονομικής γραμματείας. Επιπλέον, μέσα από το σχολιασμό των αποσπασμάτων από τις πηγές (πρωτότυπο ή αντλούμενο από την πλούσια βιβλιογραφία για τους δύο συγγραφείς), το υλικό προσφέρει τα ερεθίσματα για εμβάθυνση και υποβάλλει πρότυπα φιλολογικής και ερμηνευτικής μεθόδου. Ο φοιτητής ή φοιτήτρια αναμένεται να εξοικειωθεί με παραδείγματα φιλολογικής ανάλυσης των κειμένων (χρήση ως ιστορικής πηγής για έναν συγγραφέα, ερμηνεία ενός αποσπάσματος, συστηματική και συνθετική ανάπτυξη ενός επιμέρους ερμηνευτικού ζητήματος, κ.ο.κ.). Η γνώση και εμπειρία αυτή αναμένεται να είναι χρήσιμη τόσο κατά την εκπόνηση περισσότερο κειμενοκεντρικών εργασιών όσο και στην αντιμετώπιση ανάλογων θεμάτων στις εξετάσεις.

Hypertext

Ακρίβεια
Speeches
Leader
Ιστορική μέθοδος
Τυραννίς
Αλήθεια
Ηγέτης
Δημηγορίες
Archaeology
Οικονομία
Historical method
Economy
Αρχαιολογία


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:32:04Z
2009-03-05T08:46:49Z


Ο χρόνος μελέτης υπολογίζεται σε 6 ώρες για το Θουκυδίδης και 3 για τον Ξενοφώντα. (65 Σελίδες + 9 Εικόνες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.