Η φιλοσοφία της επιστήμης στον εικοστό αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η φιλοσοφία της επιστήμης στον εικοστό αιώνα

ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Σ.Ε.Π. ΕΠΟ31, ΕΑΠ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΚΑΛΔΗΣ, ΒΥΡΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΑΠ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΔΡΙΤΣΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΑΠ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Οι στόχοι του υλικού που ακολουθεί είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πιο περίπλοκων εννοιών που παρουσιάζονται στον δεύτερο τόμο της ΘΕ, με την παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών αυτών (με κείμενο, διαγράμματα, γραφικά και βίντεο). Κάνει πιο «φιλικό» το περιεχόμενο της ΘΕ, φέρνοντας τους φοιτητές σε αμεσότερη επαφή με διαφόρους φιλοσόφους και με τις θεωρίες τους (μέσω ζωντανών συνεντεύξεων, βίντεο και ιστορικών ηχητικών ντοκουμέντων).Δώσει επιπλέον υλικό (όπως, για παράδειγμα, τις θεωρίες του συμβατισμού, την έννοια της εξήγησης στην επιστήμη, την έννοια της «συναγωγής στην καλύτερη εξήγηση», την θεωρία του Michael Polanyi για την «προσωπική γνώση», κ.ά.).Τονίσει την σημασία της διάκρισης μεταξύ επιστήμης και ψευδο-επιστήμης, με την λεπτομερή ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων (π.χ.: Δημιουργισμός, Ψυχανάλυση).
Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το DVD απευθύνεται στους φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι παρακολουθούν την ενότητα «Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη» (ΕΠΟ 31). Σε αυτό το DVD παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα που μελετά η φιλοσοφία της επιστήμης: η εμπειρική προσέγγιση στη γνώση, το πρόβλημα της επαγωγής, οι θεωρίες του συμβατισμού και εμπειριοκριτικισμού, η "γλωσσική στροφή" στην φιλοσοφία της επιστήμης, η προσέγγιση στην φιλοσοφία του πρώιμου Wittgenstein, η προσέγγιση του Λογικού θετικισμού (ΛΘ), η έννοια της επιστημονικής εξήγησης και η συναγωγή στην καλύτερη εξήγηση, η κριτική του Karl Popper στον ΛΘ και η θεωρία της Διαψευσιμότητας, η έννοια της επιστημονικής προόδου και της Αληθοφάνειας, η θεωρία του Th. Kuhn για τις επιστημονικές επαναστάσεις, τα παραδείγματα και την ασυμμετρία, η θεωρία του Imre Lakatos για τα Επιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα, η θεωρία του Paul Feyerabend για τον «γνωσιολογικό αναρχισμό», η θεωρία του Michael Polanyi για την Προσωπική / Άρρητη Γνώση. Μεταξύ άλλων εξετάζονται το γεωκεντρικό και το ηλιοκεντρικό σύστημα, η θεωρία του Νεύτωνα, η θεωρία της σχετικότητας, η Ψυχανάλυση και η Δαρβινική θεωρία της εξέλιξης. Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει ώστε να παρουσιαστούν «ζωντανά» οι διάφορες προσεγγίσεις με αποσπάσματα από συνεντεύξεις ή/και ομιλίες των πρωταγωνιστών, αποσπάσματα από ταινίες και ντοκιμαντέρ, με χρήση σχεδιαγραμμάτων και animations, καθώς και με μουσική.

Webcast

φιλοσοφία της επιστήμης, συμβατισμός, λογικός θετικισμός, επαγωγική & παραγωγική λογική, επιστημονική εξήγηση, karl popper & διαψευσιμότητα, th. kuhn και η θεωρία των παραδειγμάτων, lakatos και επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, polanyi και προσωπική γνώση, feyerabend και γνωσιολογικός αναρχισμός, philosophy of science, conventionalism, logical positivism, inductive & deductive logic, scientific explanation, karl popper & falsifiability, th. kuhn and the theory of paradigms, lakatos and scientific research programs, polanyi and personal knowledge, feyerabend and epistemological anarchism


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:21:15Z
2009-03-05T09:16:18Z


Ο χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι 8 – 10 ώρες. (8 Ώρες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.