Ο Πάρσονς και η Νεωτερικότητα - Νεωτερική Σκέψη και Μετανεωτερικές Προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Ο Πάρσονς και η Νεωτερικότητα - Νεωτερική Σκέψη και Μετανεωτερικές Προοπτικές

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ (Σ.Ε.Π. ΕΑΠ ΣΤΗΝ Θ.Ε. ΕΠΟ 41)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

"Ο Πάρσονς και η Νεωτερικότητα : Το παρόν κείμενο εξετάζει τις θεμελιώδεις θέσεις του Πάρσονς περί της μελέτης των κοινωνιών, περί κοινωνικής μεταβολής και περί νεωτερικότητας. Θέτοντας στο επίκεντρο του προβληματισμού το ζήτημα της κοινωνικής ευταξίας εξετάζουμε τη μετάβαση του Πάρσονς από την προβληματική της κοινωνικής δράσης σε αυτήν της συστημικής ισορροπίας και διαφοροποίησης και την αυξανόμενη επιρροή της κυβερνητικής θεωρίας στη θεωρία του των συστημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στο ζήτημα της κοινωνικής μεταβολής και στην ενσωμάτωση εξελικτικών στοιχείων στη σκέψη του Πάρσονς, ενώ τέλος σκιαγραφείται και η εικόνα της νεωτερικότητας που μας δίδουν τα γραπτά του. Νεωτερική Σκέψη και Μετανεωτερικές Προοπτικές : Στο κείμενο αυτό μελετάται η ανάπτυξη της έννοιας της ιστορικότητας στο έργο του Χάιντεγκερ και εν συνεχεία στα γραπτά του Γκάνταμερ και η σημασία της έννοιας αυτής για τον τρόπο με τον οποίο η νεωτερική σκέψη συνέλαβε την ιστορία και συνακόλουθα την κοινωνική δράση και την κοινωνική μεταβολή. Εξετάζεται αφενός το εγχείρημα του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος να θεμελιώσει ακόμη και την ίδια την ιστορική επιστήμη στην αρχέγονη (αυθεντική) διάσταση της ιστορικότητας. Αφετέρου η ανάλυση στρέφεται στην ερμηνεία που έδωσε στην έννοια της ιστορικότητας ο Γκάνταμερ, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της ερμηνείας, στην έννοια της «προκατάληψης» και στην παράδοση, αναπτύσσοντας την περίφημη περί «τήξης των οριζόντων» θέση του."
"Ο Πάρσονς και η Νεωτερικότητα : Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου, οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν μια σφαιρική αντίληψη περί του έργου του Πάρσονς, των διαφόρων περιόδων του και της θέσης που κατέχει στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής θεωρίας. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες της θεωρίας των συστημάτων καθώς και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής/πολιτικής απόψεως. Νεωτερική Σκέψη και Μετανεωτερικές Προοπτικές : Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου, οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν μια καλή κατανόηση των θεμελιωδών θέσεων του Χάιντεγκερ και του Γκάνταμερ για την ιστορικότητα. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων και τον ιδιότυπο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την ιστορία ως θεμελιώδες στοιχείο του ανθρώπου."

Hypertext

O Πάρσονς και η νεωτερικότητα : μονάδα δράσης, σύστημα, ρόλος/θέση, ομοιόσταση/εντροπία, κοινωνική ευταξία, μεταβλητές προτύπων, διττή ενδεχομενικότητα, κυβερνητική ιεράρχηση, κοινωνική μεταβολή, νεωτερικότητα, unit act, system, role/status, homoeostasis/entropy, social order, pattern variables, double contingency, cybernetic hierarchy, social change, modernity,νεωτερική σκέψη και μετανεωτερικές προοπτικές, αυθεντικότητα/αναυθεντικότητα, χρονικότητα, ιστορικότητα/ιστορία, στιγμή, παράδοση, ερμηνεία, τήξη οριζόντων, προκατάληψη, authenticity/inauthenticity, temporality, historicity/history, modern, modernity, tradition, interpretation, fusion of horizons, prejudice


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:22:02Z
2009-03-05T09:40:31Z


Ο Πάρσονς και η Νεωτερικότητα : Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. καλό θα ήταν να μελετάται ανά ενότητα και με παράλληλη εκτέλεση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτείται περίπου μία εβδομάδα συστηματικής μελέτης.Νεωτερική Σκέψη και Μετανεωτερικές Προοπτικές : Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. καλό θα ήταν να μελετάται σε δύο τουλάχιστον σκέλη που αντιστοιχούν με τις ενότητες στο Χάιντεγκερ και στον Γκάνταμερ αντίστοιχα.Παράλληλα, καλό θα ήταν να πραγματοποιούνται και οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτούνται περίπου επτά έως δέκα ημέρες συστηματικής μελέτης. (67 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.