Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα - Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα - Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα

ΓΑΓΓΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ, PROFESSOR I ΣΤΟ DEREE COLLEGE - THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

"Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα : Μελετώντας την ενότητα «Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα», ο φοιτητής θα αποκομίσει μια γενική αλλά πλήρη εικόνα ενός κλασικού κοινωνιολόγου που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη συζήτηση για τη νεωτερικότητα. Παρόλο γενική, η παρουσίαση της σκέψης του Ντουρκχάιμ αναδεικνύει τον συστηματικό χαρακτήρα της θεωρίας του για τη νεωτερικότητα αναδεικνύοντας σύγχρονα ζητήματα που έχει αναδείξει η διεθνής έρευνα, όπως αυτό της απροσδιοριστίας. Επίσης, συνδέει την θεωρία νεωτερικότητας με τα μεθοδολογικά γραπτά του Ντουρκχάιμ και την πολιτική τους στόχευση. Το παρόν υλικό συμπληρώνει την υπάρχουσα, αν και περιορισμένη βιβλιογραφία για τον Ντουρκχάιμ. Σχετικά με την βιβλιογραφία για τη νεωτερικότητα, επανατοποθετεί τη συζήτηση σε επίκαιρες βάσεις που έθεσαν οι κλασικοί της κοινωνιολογίας. Βελτιώνει, επίσης, το ερμηνευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου προσεγγίζεται ο στοχασμός του Ντουρκχάιμ στη χώρα μας. Χρησιμοποιώντας ευρήματα έγκυρης έρευνας στο διεθνή χώρο αποκαθιστά την εικόνα του Ντουρκχάιμ, αναδεικνύοντας διαστάσεις της θεωρίας του που αντιστέκονται στις ορθόδοξες προσεγγίσεις που του αποδίδουν θετικισμό, συντηρητισμό και λειτουργισμό.Προσεγγίζονται σε μεγαλύτερο βάθος, έννοιες όπως ο καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας, η διττή έννοια της απροσδιοριστίας που εμφανίζεται σε ολόκληρο το σύστημα του Ντουρκχάιμ. Δίδεται, επίσης, έμφαση στην επιστημολογική και πολιτική διάσταση της έννοιας της οργανικότητας στον κοινωνικό τύπο της ‘οργανικής αλληλεγγύης’. Ο φοιτητής καλείται να μελετήσει την ενότητα αυτή, προκειμένου να εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν τη συζήτηση περί νεωτερικότητας. Η διαπλοκή με την επιστημολογική θεμελίωση των θέσεων του Ντουρκχάιμ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του φοιτητή προς την ανάγκη τεκμηρίωσης μιας θεωρίας της κοινωνίας από μια ορθολογική επιστημολογία. Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα : Μελετώντας την ενότητα «Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα», ο φοιτητής θα προσεγγίσει τον συγκεκριμένο κλασικό κοινωνιολόγο, οι θέσεις του οποίου για τη νεωτερικότητα επηρέασαν βαθύτατα τόσο ετερόκλητα υποδείγματα στην κοινωνιολογία, όσο και τον γνωστικό τομέα των ‘πολιτισμικών σπουδών’. Ο βασικός στόχος είναι να αναδειχθεί ο συστηματικός χαρακτήρας της θεωρίας του Γκ. Ζίμελ για τη νεωτερικότητα, δεδομένης της δυσχέρειας που αναδεικνύει η φιλοσοφική και δοκιμιακή γραφή του. Επιπλέον, τονίζονται ζητήματα κανονιστικότητας και αξιολογίας, τα οποία ακόμα και η διεθνής έρευνα στον Ζίμελ έχει σχετικά πρόσφατα προσεγγίσει. Το παρόν υλικό συμπληρώνει την ιδιαίτερα περιορισμένη βιβλιογραφία για τον Ζίμελ. Σχετικά με την βιβλιογραφία για τη νεωτερικότητα, επανατοποθετεί τη συζήτηση σε επίκαιρες βάσεις που έθεσαν οι κλασικοί της κοινωνιολογίας, αναδεικνύοντας εν πολλοίς και τις ρίζες της μετανεωτερικής σκέψης. Βελτιώνει, επίσης, το έλλειμμα μιας προσέγγισης της θεωρίας του Ζίμελ, η οποία να είναι κατανοητή για τον μη ειδικό και το φοιτητή που καλείται να γνωρίσει την πολυσύνθετη νοηματόδοτηση της νεωτερικότητας που άνθησε κατά τον 20ο αιώνα. Προσεγγίζονται σε μεγαλύτερο βάθος, έννοιες όπως η ‘αλληλεπενέργεια’ και η ‘ανταλλαγή, καθώς και το απόσταγμα της επιστημολογίας του Ζίμελ, η σχεσιοκρατία. Δίδεται, επίσης, έμφαση στην έννοια του χρήματος και της πολλαπλής νοηματοδότησης που λαμβάνει από τον Ζίμελ, καθώς ανυψώνεται σε σύμβολο και εκφραστή της κινητικότητας αλλά και σταθερότητας της νεωτερικότητας. Ο φοιτητής καλείται να μελετήσει την ενότητα αυτή, προκειμένου να επεκτείνει το πεδίο γνώσης του για τη νεωτερικότητα, αντιμετωπίζοντας το υπόδειγμα του Ζίμελ το οποίο έρχεται σε αντίστιξη με τα πιο κλασικά μοντέλα που προέρχονται από τον λειτουργισμό, τον μαρξισμό ή τον ατομισμό. Η επιστημολογική δικαιολόγηση της νεωτερικότητας μέσα από την σχεσιοκρατία από τον Ζίμελ, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του φοιτητή προς την ανάγκη επιστημολογικής τεκμηρίωσης μιας θεωρίας της κοινωνίας, ειδικά όταν αυτή χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην ετερότητα και την ένταση μεταξύ καθολικότητας και ιδιαιτερότητας, όπως η νεωτερικότητα."
"Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα : Η θεωρία της νεωτερικότητας από τον Ε. Ντουρκχάιμ εντοπίζεται στον κοινωνικό τύπο της οργανικής αλληλεγγύης. Το μοντέρνο ζήτημα της απροσδιοριστίας της πραγματικότητας με τη διττή έννοια της ελευθερίας των υποκειμένων και της ανομικής μορφής του καταμερισμού της κοινωνικής εργασίας, ωθεί τον Ντουρκχάιμ να αξιώσει μια κανονιστική θεωρία με βάση τον ατομικισμό, η οποία προϋποθέτει ηθικά συγκροτημένους κοινωνικούς θεσμούς. Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα : Ο Γκ. Ζίμελ προσλαμβάνει τη νεωτερικότητα μέσα από την πληθώρα ερεθισμάτων της αστεακής ζωής. Χρησιμοποιεί το χρήμα ως το σύμβολο της ανταλλαγής και αλληλεξάρτησης των επιμέρους στοιχείων της νεωτερικότητας. Παρά την συσσώρευση αντικείμενων και επιτευγμάτων η νεωτερικότητα διακρίνεται από μια ασυμμετρία στο βαθμό εσωτερίκευσης εκ μέρους των υποκειμένων των ουσιωδών ποιοτήτων του σύγχρονου πολιτισμού."

Hypertext

"Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα : ανομία, αξίες, απροσδιοριστία, ατομικισμός, καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας, μηχανική αλληλεγγύη, νεωτερικότητα, οργανική αλληλεγγύη, anomie, division of social labour, indeterminacy, individualism, mechanical solidarity, modernity, organic solidarity, values


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T11:21:56Z
2008
2009-03-05T09:46:41Z


Ο Ε.Ντουρκχάιμ και η Νεωτερικότητα : Για τη μελέτη του κεφαλαίου εκτιμάται ότι ο φοιτητής θα χρειαστεί 2 ώρες, με 3 ώρες επιπλέον για πλοήγηση μέσω των συνδέσμων και εποπτεία άλλων πηγών. Ο Γκ. Ζίμελ και η Νεωτερικότητα : Για τη μελέτη του κεφαλαίου εκτιμάται ότι ο φοιτητής θα χρειαστεί 2 ώρες, με 3 ώρες επιπλέον για πλοήγηση μέσω των συνδέσμων και εποπτεία άλλων πηγών. (56 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.