δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

H Σχολή του Σικάγο και Ευρωπαϊκή Πόλη

ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΑΠ)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Η ανάλυση της πόλης της νεωτερικότητας, που πρότεινε η Ανθρωπο-Οικολογία του Σικάγο. Οικολογικές διαδικασίες και ομόκεντρο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης. Ανάπτυξη των εννοιών του κοινωνικού διαχωρισμού (segregation), των διαδικασιών εισβολής και διαδοχής, καθοδικής διύλισης ή φιλτραρίσματος προς τα κάτω (filtering-down process) του οικιστικού αποθέματος. Η αντιστροφή των μοντέλων του Σικάγο από τη Νοτιοευρωπαϊκή πόλη. Οι σχέσεις της Ανθρωπο-Οικολογίας του Σικάγο με την Ευρωπαϊκή διανόηση και οι εμπνεύσεις της από Ευρωπαίους στοχαστές. Η επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή γεωγραφική και κοινωνιολογική σκέψη. Εισαγωγή στον αστικό ανταγωνισμό και την επιχειρηματική πόλη. Η κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης και επέκτασης της νεωτερικής πόλης σε αντιδιαστολή με τη μονομέρεια των μοντέλων. Η κριτική αντιμετώπιση της Aνθρωπο-οικολογίας της Σχολής του Σικάγο και σε προέκταση των νεοκλασικών οικονομικών, της εξατομίκευσης και της παραδοχής για ορθολογική συμπεριφορά του homo economicus. Η κατανόηση των «κύκλων ζωής» των πόλεων από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης (αστικοποίηση, προαστιοποίηση, απο-αστικοποίηση, επαναστικοποίηση). Η επίγνωση των αλληλεπιδράσεων Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής διανόησης από το μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα.
Η ανάλυση της πόλης της νεωτερικότητας, που πρότεινε η Ανθρωπο-Οικολογία του Σικάγο, με τις «οικολογικές διαδικασίες» (κοινωνικό διαχωρισμό, διαδικασίες εισβολής και διαδοχής, καθοδικής διύλισης ή φιλτραρίσματος προς τα κάτω), επηρρέασε καθοριστικά την ευρωπαϊκή αστική κοινωνιολογία και ανθρωπογεωγραφία. Αυτό που δεν έχει όμως επαρκώς αναλυθεί, και επισημαίνεται εδώ, είναι η μάθηση των ανθρωπο-οικολόγων του Σικάγο από το έργο της ευρωπαϊκής διανόησης και η έμπνευση που άντλησαν από Ευρωπαίους στοχαστές. Τα μοντέλα του Σικάγο πάντως αντιστρέφονται από τη Νοτιοευρωπαϊκή πόλη και σήμερα διαφοροποιούνται καθοριστικά από τον αστικό ανταγωνισμό και την επιχειρηματική πόλη.

Hypertext

νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα, ανθρωπο-οικολογία, οικολογικές διαδικασίες, ομόκεντρο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης, κοινωνικός διαχωρισμός, εισβολή-διαδοχή, καθοδική διύλιση ή φιλτράρισμα προς τα κάτω, οικιστικό απόθεμα, αστική κοινωνιολογία, ανθρωπογεωγραφία, αστικός ανταγωνισμός, επιχειρηματική πόλη, human ecology school of Chicago, segregation, filtering-down process, modern city, modernity, entrepreneurial city, suburbanisation, counter urbanization


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:21:58Z
2009-03-05T10:12:01Z


Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτείται μία εβδομάδα προσεκτικής μελέτης με παράλληλη παρατήρηση της εικονογράφησης. (25 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.