Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Νεωτερικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Νεωτερικότητα

ΙΑΚΩΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σ.Ε.Π. ΕΑΠ ΣΤΗΝ Θ.Ε. ΕΠΟ 41)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην προβληματική της Σχολής της Φρανκφούρτης, με κύριο άξονα το ζήτημα της νεωτερικότητας, αλλά και να τους παράσχει ορισμένα βασικά εργαλεία για την αυτόνομη μελέτη κάποιων κειμένων. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: τα βασικά στοιχεία του προγράμματος της κριτικής θεωρίας κατά τη δεκαετία του 1930·, τα βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της κριτικής θεωρίας έτσι όπως διατυπώνονται από τον Μ Χορκχάιμερ·, το επιχείρημα που αναπτύσσεται στο έργο Διαλεκτική του Διαφωτισμού όσον αφορά τον εργαλειακό χαρακτήρα του Διαφωτισμού και τη διαπλοκή του με τον μύθο, τις σημαντικότερες πηγές έμπνευσης του εν λόγω έργου·, μία από τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στο ανωτέρω επιχείρημα, από τον Γ. Χάμπερμας·, Εξάλλου, θα έχετε μερικούς κατευθυντήριους άξονες ούτως ώστε, εάν το επιθυμείτε, να μπορέσετε να διαβάσετε κάποια από τα πρωτότυπα κείμενα της Σχολής της Φρανκφούρτης.
Στο κείμενο αυτό, έπειτα από μία σύντομη εισαγωγή, εκτίθενται πρώτον το πρόγραμμα της Κριτικής Θεωρίας έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Χορκχάιμερ στις αρχές της δεκαετίας του 1930, δεύτερον η διάκριση μεταξύ παραδοσιακής και κριτικής θεωρίας καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της καθεμίας και τρίτον οι άξονες γύρω από τους οποίους οργανώνονται οι εργασίες των μελών του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας της Φρανκφούρτης. Στο δεύτερο μέρος, επικεντρωνόμαστε στο έργο Διαλεκτική του δαιφωτισμού των Τ. Αντόρνο και Μ. Χορκχάιμερ: τονίζονται ορισμένες ιδιαιτερότητες του έργου, μελετάται το βασικό επιχείρημα περί διαφωτισμού και περί διαπλοκής του με τον μύθο και εκτίθενται οι σημαντικότερες πηγές έμπνευσης του έργου. Τέλος, αντί επιλόγου, παρουσιάζεται η κριτική του Γ. Χάμπερμας στο εγχείρημα του Αντόρνο και του Χορκχάιμερ και προτείνονται ορισμένες κατευθύνσεις προς την αναίρεση αυτής της κριτικής.

Hypertext

σχολή της φρανκφούρτης, κριτική θεωρία, παραδοσιακή θεωρία, νεωτερικότητα, μ. χορκχάιμερ, τ. αντόρνο, διαφωτισμός, frankfurt school, critical theory, traditional theory, modernity, M. Horkhaimer, T. Adorno, enlightenment


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:21:55Z
2009-03-05T10:15:07Z


(37 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.